Vistin Pharma project Industry Norway

Prosessindustri tjenester i Norge

Vår unike kombinasjon av kompetanse innen prosessteknologi og tverrfaglig ingeniørkompetanse gjør det mulig for oss å tilføre våre kunder merverdi som dekker all virksomhet på industrianlegg.

Alle industrianlegg har behov for hjelpeprosesser for å støtte produksjonsprosessen. Disse operasjonene er for eksempel energitilførsel i form av gass, damp, varmtvann og strøm, rensing av vann, produktstrømmer eller utslippsstrømmer, industribygg og VA-anlegg, helse-, sikkerhets- og miljøspørsmål og digitalisering. Å forstå og se det store bildet av industrianleggsdriften er utfordrende og krever kompetanse fra mange forskjellige teknologiområder. Å bare fokusere på én operasjon kan forbedre driften delvis, men uten fullstendig optimalisering, og med det få frem best mulige synergier og muligheter.

Vi tilbyr et bredt spekter av konsulent- og ingeniørtjenester innen flere fagområder som dekker alle faser av livssyklusen til industrianlegg - fra strategiske studier og analyser til EPCM-prosjektgjennomføring og daglig operativ støtte. Alle ingeniørfag jobber sømløst sammen ved å bruke de samme verktøyene, prosessene og systemene. Vår fullserviceportefølje er tilgjengelig for våre kunder ved å kombinere vår lokale tilstedeværelse med global kunnskap.

Jon Julsen - Director Process Industries Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.