water flow modelling

Prosjekt, byggeledelse og idriftsetting

Spisskompetanse i bredden

AFRY er Norges ledende miljø innen prosjekt- og byggeledelse og har hatt ansvar for flere av de største landbaserte prosjektene i Norge. Internasjonalt har AFRY har prosjekt- og byggeledelse på mer enn 300 vannkraftverk.

Våre prosjektledere har lang erfaring med oppfølging av prosjekter med fokus på gjennomføring på tid, kvalitet, HMS og kost. Vi har tilgang til en stor base byggeledere som er vant til å være på anlegg og har spesialkompetanse innen betong, byggherreforskriften og HMS.

Med over 100 års erfaring i prosjekter i hele verden, ivaretar AFRY eiernes interesse i prosjektene og sørger for samsvar med tekniske spesifikasjoner, kontraktbetingelser, innkjøp, HMS, fremdrift, kost og kvalitet med byggeprosjekter.

AFRY har eksperter innen alle fagfelt innenfor idriftsetting av kraftverk. Fra overordnet prosjektledelse av idriftsetting til detaljert idriftsetting av alle typer utstyr. AFRYs eksperter utfører også idriftsetting på vegne av utstyrsleverandører.

 

Stine Mari Røyrvik - Director Energy in Norway
Stine Mari Røyrvik
Direktør Energy i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Stine Mari Røyrvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.