red pressure vessel valve industrial

Prosjekt- og byggeledelse (byggherrerådgivning)

Vårt datterselskap Advansia er ledende innenfor prosjekt- og byggeledelse i Norge. De organiserer, utvikler, styrer kontrahering av rådgivere og entreprenører.

  Advansia

  For våre kunder gjennomfører Advansia mange av de mest spennende prosjektene i landet, med stor samfunnsmessig betydning. Alltid med stort fokus på sikker prosess og bærekraft!

  Advansia arbeider for at industrielle utbyggere skal ha det beste utgangspunkt allerede før prosjektering starter og leverandørkontrakter inngås. Advansia er utbyggers beste verktøy og pådriver for at prosjekter kommer godt i gang og at de deretter gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte. Det er viktig at alle bygg/fabrikk prosjekter har tydelige og målbare krav til og planer for gevinstrealisering. Et bygg eller en fabrikk er en investering som har definerte avkastningskrav. Advansias team av kompetente prosjekt- og byggeledere bistår byggherre med alle typer prosjektadministrative (PA) tjenester for å sikre at kravene innfris.

  Advansia leverer prosjekt- og byggeledelse tjenester til kunder innen bl.a. følgende

  • Næringsmiddel, Havbruk og Farmasi
  • Prosessindustri, Sement og CO2 fangst, Elektrokjemisk, Nukleære anlegg, Byggvare, Treforedling, Biofuel, Datasentre, Vann og Avløps anlegg mm.
  Prosjekt- og byggeledelse Advansia

  Les om alle våre tjenester innen prosjekt- og byggeledelse

  Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov og målsettinger

  Kjetil Flaatedal

  Seksjonssjef Industri i Advansia