Hard hat on working table in oil refinery plant heavy petrochemical industry estate use for energy,power,fuel,gas and fossil petroleum topic

Rådgivende tjenester industri

Et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen industrianlegg

Våre rådgivende ingeniører i AFRY kan levere et bredt tilbud av tekniske ingeniørtjenester. Vi har lang erfaring med forstudier, forprosjekter, detaljprosjektering, montasjekoordinering, commissioning og idriftsettelse til landbasert og offshore industri.

Ved å kombinere lokal kunnskap og ekspertise har vi sammen med våre kunder skapt gode resultater i små og store prosjekter i Norge og i utlandet i over 35 år.

Komplett tilbud av ingeniørtjenester

Vi tilbyr et komplett spekter av integrerte ingeniør- og arkitekturtjenester for de fleste tekniske prosjekter:

• Maskinteknikk (layout, mekanikk, rør)
• Industri elektro
• Industri digitalisering
• Prosessteknologi
• Prosessautomatisering og instrumentering
• Overføring og distribusjon av energi
• Vann- og vannbehandling
• Industriell arkitektur
• Byggeteknikk / mekanikk / konstruksjon
• HMS/SHA ledelse
• Montasje, Test, Igangkjøring og Prosjektledelse

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i prosjektets tidligfase og under gjennomføring sikrer måloppnåelse. Våre rådgivere sørger for kvalitetsstyring i organisasjonen og prosjektet og kan også bistå med å utarbeide og vurdere byggesøknader og andre søknader til det offentlig, samt vurderinger av prosjektstatus.

Vi arbeider etter både nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder.

Digitalisering av industrien

Vi har som mål å være den ledende rådgiveren av digitaliseringstjenester. Den tradisjonelle kraftkrevende industrien er en sterk bidragsyter til innovasjon, produktivitet og eksportinntekter i norsk økonomi og vi er stolt av å være en del av denne utviklingen. Vår erfaring er at riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten.

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – såkalte fjerde industrielle revolusjonen. Den slår den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestanddeler: Tingene, nettforbindelsen, data og analyse. Du kan lese mer om våre digitale tjenester her.

ISO sertifisert

Vi ønsker å være kundens foretrukne industrileverandør – også ut ifra et miljøhensyn og ved å sørge for en god risikostyring av prosesser.

Vår styringssystem for industri er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 ledelsessystemer for kvalitet , ISO 14001:2015 miljø ledelse, ISO 45001:2018 helse og sikkerhets ledelsessystemer.

Jon Julsen - Director Process Industries Norway

Jon Julsen

Direktør Process Industries Norge

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.