Computer document on desk

Teknisk dokumentasjon

Har du noen gang tenkt på at et godt system eller en forseggjort konstruksjon bare vil nå sitt fulle potensiale når det tydelig fremgår hvordan det skal brukes og håndteres på best mulig måte?

Informasjon tilpasset en målgruppe bidrar til forhøyet opplevelse av kvalitet og til den faktiske sikkerheten. Dyrbare produksjonsstopp og personalskader kan unngås samtidig som man reduserer brukerkostnadene. I mange tilfeller er teknisk informasjon også et lovkrav for å kunne lansere et produkt.

Vår erfaring spenner over flere tekniske disipliner slik som pedagogikk, kommunikasjon og informasjon innenfor et bredt spekter av bransjer, som energibransjen, bilindustrien, biovitenskap, utvikling av medisinskutstyr, matforedling, telekom og IT.

God informasjon gir produktene og tjenestene dine en merverdi som du ikke vil gå glipp av! Spør oss om hvordan teknisk kommunikasjon kan øke verdien på produktet eller prosjektet ditt.

Vil tilbyr:

  • Manualer og kataloger
  • Opplæring og e-læring
  • Online hjelp, UX-skriving og programvaredokumentasjon
  • Informasjonsstrukturer, prosesser og innholdsstyringssystemer
  • Analyse av informasjon og målgrupper
  • Illustrasjon, visualisering og layout

Hans Vedde

Leder Food & Pharma, AFRY i Norge

Frida Lövgren

Team Leader, Technical Documentation, Malmö