Finger points in the air with digital symbols around

Testledelse

Test og kvalitetssikring er viktigere enn noen gang nå som vi blir stadig mer avhengig av teknologi og software. Tidlig gjennomføring av gode tester og god testledelse i et prosjekt bidrar til å både kvalitetssikre løsninger og redusere risikoen for feil og nedetid. Dette kan igjen bidra til å minimere risikoen for økte kostnader senere i prosjektet.

Vår erfaring er at effektive testprosesser skaper høyere kvalitet på produktene, økt brukertilfredshet og bedre motivasjon hos ansatte. Som testledere bistår AFRY kunder med å sikre optimal kvalitet på nye prosesser eller IKT-systemer som utvikles. Vi planlegger, leder, overvåker og rapportere testgjennomføringen – nettopp for å finne feil og demonstrere kvalitet.

Testing sikrer at feil identifiseres

Å oppdage kritiske feil etter at et system er implementert kan både være uheldig, tidskrevende og dyrt å fikse. Dersom ikke produktet fungerer som det skal vil ikke tid- og ressurssparingen som var tiltenkt slå til. Av den grunn er det avgjørende å involvere et test-team tidlig slik at kravene blir kvalitetssikret før man går videre til utvikling og implementering.

AFRY bistår kunder med tilstrekkelig testing av et produkt eller system slik at feil identifiseres før ansatte og eventuelle kunder tar i bruk et produkt. Samtidig vurderer vi testomfanget opp mot risiko og tid, og gir prosjektledelsen kontinuerlige anbefalinger basert på testingen.

Image of computer with different icons on the screen

Tre former for testledelse

I AFRY har vi et sterkt fagmiljø med IT-rådgivere som bistår kunder innen både helse, samferdsel, offentlig forvaltning og energi med testledelse. Vår bransjeerfaring fra offentlig og privat sektor gir oss en god bredde i vår kunnskap og kompetanse.

Overordnet bistår vi kunder med tre former for testledelse:

  • Quality Consulting omtales gjerne som den tradisjonelle testledelsen, hvor vi som rådgivere er bindeleddet mellom IT-systemer og kunden. Som rådgivere spesifiserer vi krav og sørger for at de blir tilstrekkelig kvalitetssikret og testet før et nytt system tas i bruk. Denne type testledelse tas oftest i bruk i store prosjekter i bransjer som helse, samferdsel eller offentlig forvaltning.
  • Virksomhetstest er en tjeneste som leveres i samarbeid med Advansia. En virksomhetstest gjennomføres når et byggeprosjekt nærmer seg ferdigstillelse. Formålet er å sjekke at bygget fungerer som tiltenkt sammen med alt av IT-systemer og utstyr, og at arbeidsprosessene virker som de skal den dagen bygget skal overleveres.
  • TaaS (Test as a Service) bidrar til at testingen automatiseres. Gjennomføringen av tester kan både være tidskrevende, og må gjennomføres hver gang det kommer en ny versjon av et system. Ved å automatisere testingen kan en gjennomføring som gjerne ta 2-3 dager ferdigstilles på 4 timer, uten at kunden må gjøre noe selv.

Bistår med test- og kvalitetssikring i alle faser

AFRY er involvert i en rekke prosjekter hvor vi bistår med test- og kvalitetssikring i alle faser i utviklingsløpet. Sammen med Promis Quality, Sogeti og Vali har AFRY eksempelvis vunnet et omfattende oppdrag for Sykehusbygg.

Teamet skal ha ansvar for å planlegge, kvalitetssikre og teste alt i den siste fasen før åpningen av det nye Radiumhospitalet og nye Drammen Sykehus. Dette inkluderer å koordinere kvalitetsarbeidet, IKT-leveranser, medisinsk teknisk utstyr og teknologi, for å sikre at arbeidsprosesser, prosedyrer, det digitale og bygg fungerer sammen.

Et annet eksempel er utvikling av nytt digitalt system for Politiet for å bedre mottakelsen av flyktninger fra Ukraina. Det ble utviklet en app som Politiet kunne bruke for å scanne pass og ta bilder av andre ID-dokumenter. Dette gjorde den obligatoriske intervjuprosessen ved ankomst mer effektiv. Vårt team testet appen etter hvert som den ble utviklet og sørget for at appen var tilstrekkelig kvalitetssikret før den ble tatt i bruk.

Saga Davidsdottir - Seksjonsleder Digital Quality
Saga Davidsdottir
Seksjonsleder Digital Quality

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Saga Davidsdottir

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.