Finger points in the air with digital symbols around

Testledelse

Kvalitet kommer ikke av seg selv

Testledere dokumenterer risiko og kvalitet i nye prosesser eller IKT-systemer. I prosjekter vurderer vi testomfanget opp mot risiko og tid. Slik blir testingen effektiv, og vi kan gi prosjektledelsen kontinuerlige anbefalinger. Vår erfaring er at tidlig involvering av testledelse for å avdekke kvalitetsbrister er en effektiv måte å redusere kostnader og risiko på. Våre sertifiserte

Våre testledere tar et helhetlig ansvar for kvalitetskontroll. Vi planlegger og gjennomfører testing av ny og eksisterende funksjonalitet og sikrer at det ikke introduseres følgefeil i tilstøtende systemer

Testrådgivning

Våre testrådgivere har lang erfaring med å effektivisere testprosesser. Rådgivningen starter ofte med en modenhetsanalyse sammen med kunden. Dette er viktig for å identifisere og prioritere tiltak, enten for hele eller deler av organisasjonen eller for et prosjekt. Til slutt etablerer rådgiveren en strategi for gjennomføring av tiltakene.

Vi ser at effektive testprosesser skaper høyere kvalitet på produktene, økt brukertilfredshet og bedre motivasjon hos ansatte.

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.