Medical Device

Utvikling av medisinsk utstyr

Utvikling av medisinsk utstyr

En pålitelig partner i utviklingen av medisinsk utstyr når du krever høyeste kvalitet

Våre dedikerte og erfarne medarbeidere støtter deg i utvikling og produksjon innenfor et markedsområde med strenge krav og omfattende regulering.

AFRY støtter alle faser av livssyklusen til det medisinske produktet, fra opprinnelig idé og utvikling inkludert levering, produksjon, vedlikehold og støtte til slutten av livssyklusen. Vi er sertifisert i henhold til både ISO 9001 og ISO 13485:2016 samt tjenester og kontraktutvikling av medisinsk utstyr. Vi har erfaring med å håndtere utviklingsprosjekter for en rekke produkter, fra terapeutiske lasere og mikrobølgesystemer til steriliseringssystemer og sterile engangsprodukter.

Eksempler på kjernekompetanse:

 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Igangsettelse, klassifikasjon og verifisering
 • Kvalitetsstyringssystem, ISO 13485
 • Forskriftsregulering
 • Kvalitetssikring av leverandører
 • Risikostyring, ISO 14971
 • Produktsikkerhetsforskrifter
 • Teknisk dokumentasjon / kommunikasjon
 • Helse-, miljø og sikkerhetskrav
 • Endringsledelse
 • Produktutvikling for medisinsk utstyr
 • Programvareutvikling, innebygd sanntid og tilknyttede enheter
 • Elektronikkutvikling og produksjon
 • Maskinteknikk, design, materiale og plast
 • IoT / Tilkobling

Hans Vedde

Leder Food & Pharma, AFRY i Norge

Jörgen Simonsson

Business Unit Manager Connected Products South