water drop

Vannkraft

Vannkraft er selve ryggraden i norsk energiforsyning 

AFRY er et av verdens ledende konsulentselskaper innen vannkraft, og har prosjektert eller hatt prosjekt- og byggeledelse for flere av de største kraftverkene i verden. 

Norge har i underkant av 1600 vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 133 TWh i et normalår. Vi leverer komplette tjenester i innen vannkraftsektoren gjennom hele verdikjeden. Fra forstudier, prosjektering og prosjektledelse til idriftsetting, drift & vedlikehold og Industry 4.0. 

Vi har spesialkompetanse på damsikkerhet og hydrologiske beregninger og er ledende i Skandinavia på dette området. Gjennom AFRYs brede kompetanse innen industriell IT er vi også i front på på utvikling av digitale løsninger for drift, vedlikehold, reinvesteringer av vannkraftverk. Vi har utviklet egen software for å strukturere og prioritere reinvesteringer i vannkraftverkene. Denne løsningen kan enkelt implementeres i selskapenes eksisterende ERP- eller vedlikeholdssystemer. 

AFRY leverer egne kontrollanlegg for vannkraftverk. Vi kan både prosjektere nye og planlegge utskiftning av eksisterende kontrollanlegg, samt levere komplette kontrollanlegg og sette de i drift i EPC-kontrakter. 

Tor Magne Johansen
Direktør Energy

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.