water drop

Vannkraft

Vannkraft er selve ryggraden i norsk energiforsyning

AFRY er et av verdens ledende konsulentselskaper innen vannkraft, og har prosjektert eller hatt prosjekt- og byggeledelse for flere av de største kraftverkene i verden.

Norge har i underkant av 1600 vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 133 TWh i et normalår. Vi leverer komplette tjenester i innen vannkraftsektoren gjennom hele verdikjeden. Fra forstudier, prosjektering og prosjektledelse til idriftsetting, drift & vedlikehold og Industry 4.0.

Vi har spesialkompetanse på damsikkerhet og hydrologiske beregninger og er ledende i Skandinavia på dette området. Gjennom AFRYs brede kompetanse innen industriell IT er vi også i front på på utvikling av digitale løsninger for drift, vedlikehold, reinvesteringer av vannkraftverk. Vi har utviklet egen software for å strukturere og prioritere reinvesteringer i vannkraftverkene. Denne løsningen kan enkelt implementeres i selskapenes eksisterende ERP- eller vedlikeholdssystemer.

AFRY leverer egne kontrollanlegg for vannkraftverk. Vi kan både prosjektere nye og planlegge utskiftning av eksisterende kontrollanlegg, samt levere komplette kontrollanlegg og sette de i drift i EPC-kontrakter.

Stine Mari Røyrvik - Director Energy in Norway
Stine Mari Røyrvik
Direktør Energy i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Stine Mari Røyrvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.