Bild på lägenheternas balkonger i trä

Vindkraft

AFRY er i vinden når det gjelder fornybare energiprosjekter!

Vind har vi mye av i Norge. Gjennom mer og mer fokus på bærekraftige løsninger og fornybar energi ser energibransjen nå på vindkraft som et stort satsningsområde.

Både nasjonalt og internasjonalt er AFRY involvert i en rekke energiprosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og andre forurensninger. Gjennom erfarne fagfolk kan vi tilby tjenester innenfor fremtidens kraftproduksjon. Våre fagfolk kan støtte kunden i gjennomføring av prosjekter som bygger på bærekraftige løsninger og bidrar til en trygg, miljøvennlig energiforsyning.

Våre tjenester er:

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektplanlegging
 • Prosjektering anlegg
 • Konsesjonsøknader
 • Innkjøp/forespørsler - kontrahering
 • Prosjektledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Byggeledelse
 • Byggekontroll
 • SHA/KU
 • Miljøkontroll
 • Konsekvensutredning
 • Idriftsettelse av anlegg
 • Tilstandskontroll
 • Vedlikeholdsplanlegging

Våre prosjekt- og byggeledere innehar både teknisk og kontraktuell tyngde, og bidrar til å sikre at byggherren får levert det sluttproduktet som kontrakten beskriver. Ved tilstedeværelse ute på prosjektkontorene sikrer vi tett og god oppfølging av entreprenørene slik at byggherren får levert et optimalt gjennomført prosjekt.

Med tung kompetanse på bygging av energiprosjekter, sikrer våre byggekontrollører at betongkonstruksjoner, overføringsledninger og transformatorstasjoner gjennomføres med optimal kvalitet. Gjennom profesjonell byggekontroll sikrer vi at gjeldende prosedyrer og retningslinjer etterleves i prosjektene.

Vi følger opp bygge- og anleggsprosjekter med fokus på praktisk SHA-rådgiving; vi følger opp planer og sikrer at arbeidet i prosjektene legges opp med fokus på trygg og sikker gjennomføring. Ved tilstedeværelse ute på anleggene bidrar vi til god samhandling mellom aktører i prosjektene, i tråd med kravene i byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Vi tilbyr koordinatorer i planleggings- og utførelsesfasen.

Faglig oppfølging av miljø- og transportplaner for å sikre at alle aktører i prosjektene har forstått og forholder seg til konsesjonsvilkår og planforutsetninger. Bidrar til å avgrense naturinngrep til det strengt nødvendige, og til at verdifulle biotoper og eventuelle arkeologiske objekter merkes og beskyttes under prosjektgjennomføring.

 

Stine Mari Røyrvik - Director Energy in Norway
Stine Mari Røyrvik
Direktør Energy i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Stine Mari Røyrvik

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.