water flow modelling

VVS-teknikk

Bærekraft og komfort – ja takk begge deler! 

Menneskeskapte utslipp av klimagasser regnes som hovedårsaken til at drivhuseffekten forsterkes. Bygninger står for nærmere 20% av klimagassutslippene globalt. Over store deler av verden, inkludert Norge, har vi høy levestandard og komfort som vi ikke ønsker å gi slipp på. Vi mener at det ikke skal være enten bærekraft eller komfort, men begge deler.

Betydningen av gode klimaanlegg for sunt inneklima og energieffektive bygg

Felles for alle livets faser er at vi tilbringer mye av tiden innendørs, enten i barnehage, på skole eller på jobb. For at vi skal føle oss vel og prestere godt, er det viktig med gode klimaanlegg som bidrar til sunt inneklima og god helse.
 
For å oppnå energieffektive bygg med lave utslipp og høy komfort, må man se på helhetlige løsninger for anleggenes energisystemer. Hvert bygg er unikt så bruksområde, utforming og plassering må vurderes nøye for å finne optimal systemarkitektur.

AFRYs ekspertise innen utforming av tekniske anlegg for optimal systemarkitektur og kvalitetssikring

AFRY har lang og bred erfaring med utforming av tekniske anlegg av varierende størrelse og kompleksitet.
 
Våre rådgivere har bredde og spisskompetanse innen fagområdet VVS-teknikk, og vi har spesialister innen flere av de sentrale fagområdene som varme-/kjøleanlegg, varmepumpeteknikk, ventilasjonssystemer, sanitæranlegg, sprinklersystemer og medisinske gass-anlegg.
 
Vi leverer rådgivningstjenester i alle faser, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering, oppfølging i byggetid, bistand i forbindelse med test og igangkjøring, kontroll av dokumentasjonsunderlag og kvalitetssikring ved overlevering.

Thomas Ekrem  - Avdelingsleder Buildings Trondheim
Thomas Ekrem
Avdelingsleder Buildings Trondheim

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.