Tokyo skyline in early morning. Sunrise over modern city.

AFRY + Gapminder: Bærekraftige byer og samfunn

Skrevet av: Matt Brown

Hvor mye vet du om verden?

La oss starte med et enkelt spørsmål. Hvor stor andel av verdens befolkning bor i megabyer? 8%? 28%? 48%?

Da vi nylig spurte et representativt utvalg av befolkningen, fikk hele 77% feil. Selv om halvparten av verdens befolkning bor i byer, er det bare en brøkdel som bor i megabyene med over 10 millioner mennesker.

Jeg er Matt Brown, VP for AFRY Management Consulting. Jeg hjelper bedrifter i overgang til energisektoren, ettersom de skifter fra en i stor grad fossilbasert verden til en fornybar verden med ren energi.

Se den korte videoen for å høre mer fra meg og Anna Rosling Rönnlund fra Gapminder. Vi diskuterer misoppfatninger i offentligheten og implikasjonene for å bygge byer i fremtiden.

Jonas Gustavsson speaks with Anna Rosling Rönnlund on steps whilst drinking coffee
overview of a crowd in gray concrete

Ta UN Goals Test

Gapminder lanserer en ny gratis utdanningstjeneste kalt Worldview Upgrader, som vil hjelpe mennesker og organisasjoner til å innse sin uvitenhet og kvitte seg med vanlige misoppfatninger.

La oss bli kvitt de eksisterende mytene

Vi bestemte oss for å samarbeide med Gapminder for å prøve å takle disse misoppfatningene. Fordi hver og en av oss kan, hvis vi vil, bli en 'faktivist' og prøve å fjerne myter som eksisterer i denne verden. Det kommer så mye feilinformasjon mot oss i alle forskjellige former. Hvis vi kan ta opp misoppfatninger og sikre at folk har en klarere forståelse av verden rundt oss, kan vi fokusere på de riktige tingene.

I vårt partnerskap med Gapminder tilbyr vi kunnskap fra våre kompetanseområder, og sammen vil vi ta opp FNs bærekrafts mål. Som en del av samarbeidet har vi utviklet en ny kunnskapstest: the UN Sustainable Development Goals Test. Hensikten med testen er å øke generell kunnskap når det gjelder sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

When you know better, you do better.

AFRY x Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

AFRY x Gapminder

Gapminder og AFRY har et felles mål: å identifisere misoppfatninger og øke bevisstheten når det gjelder vår tids store utfordringer. Ved å gjøre det ønsker vi gjøre verden til et bedre sted.