Gapminder world water day

AFRY + Gapminder: Rent vann og sanitæranlegg

Verdens vanndag 2021

Hvert år den 22. mars deltar mennesker og organisasjoner på Verdens vanndag ved å ta grep for å håndtere vannkrisen. I år vil Verdens Vanndag fokusere på temaet verdsetting av vann.

Verdens vanndag feirer vann og jobber for å øke bevisstheten om de 2,2 milliarder menneskene som lever uten tilgang til trygt vann. Verdsettelse av vann kan sees fra ulike perspektiver, gjennom å verdsette vannkilder, infrastruktur, tjenester, og både å verdsette vann som innhold til produksjon og sosioøkonomisk aktivitet samt å verdsette sosiokulturelle aspekter ved vann.

# WATER2ME

Vet du hvor mange som har tilgang til trygt drikkevann? Rundt 30%, 50% eller 70%?

Da vi nylig spurte allmennheten, tok 8 av 10 personer feil. De fleste overvurderer antall mennesker som mangler tilgang til trygt vann. Det er sannsynligvis fordi de ikke ønsker å bagatellisere lidelsen til alle de menneskene i verden som går tørste.

Vi har utviklet en test om FNs globale bærekraftmål sammen med Gapminder for å øke den generelle kunnskapen om bærekraft innen områdene samfunn, økonomi og miljø.

Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation
AFRY x Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

AFRY + Gapminder

Gapminder og AFRY har et felles mål: å identifisere misforståelser, øke bevisstheten om de store utfordringene i vår tid, og gjennom dette, gjøre verden til et bedre sted.

Hva betyr rent vann for deg?

Robert Jönsson er ekspert innen vannforvaltning. Vi intervjuet ham for å få hans perspektiv på temaet verdsettelse av vann:

  • I dag dør rundt tusen barn hver dag på grunn av sykdom som er forårsaket av å drikke uhygienisk vann - det er vann som er forurenset av kloakk. Jeg er og kan ikke være fornøyd med dette. Det bør være enhver politikers prioritering globalt å ivareta alles rett til rent og trygt drikkevann, et tilstrekkelig avfalls- og avløpsanlegg og et toalett i hjemmet.
Robert Jönsson is an expert within water management
Robert Jönsson