AFRY man and woman smiling in front of Finlandia Hall

AFRYs arbeid for likestilling og inkludering

AFRYs arbeid for likestilling og inkludering – hvordan vi har jobbet med relasjonsbasert lederskap og en kultur hvor du kan være deg selv siden 2017

AFRY er avhengig av våre medarbeideres kompetanse, og for å sikre tilgang til riktig kompetanse må vi arbeide kontinuerlig med å skape et attraktivt arbeidsmiljø, minimere diskrimineringsrisiko og fremme likestilling. Her finner du informasjon om vårt arbeid med dette iht. aktivitets- og redegjørelsesplikten.