Tokyo skyline in early morning. Sunrise over modern city.

Bærekraftige byer og samfunn

Skrevet av: Matt Brown

Hvor mye vet du om verden?

La oss starte med et enkelt spørsmål. Hvor stor andel av verdens befolkning bor i megabyer? 8%? 28%? 48%?

Da vi nylig spurte et representativt utvalg av befolkningen, fikk hele 77% feil. Selv om halvparten av verdens befolkning bor i byer, er det bare en brøkdel som bor i megabyene med over 10 millioner mennesker.

Jeg er Matt Brown, VP for AFRY Management Consulting. Jeg hjelper bedrifter i overgang til energisektoren, ettersom de skifter fra en i stor grad fossilbasert verden til en fornybar verden med ren energi.

Se den korte videoen for å høre mer fra meg og Anna Rosling Rönnlund fra Gapminder. Vi diskuterer misoppfatninger i offentligheten og implikasjonene for å bygge byer i fremtiden.

Jonas Gustavsson speaks with Anna Rosling Rönnlund on steps whilst drinking coffee
overview of a crowd in gray concrete

Ta UN Goals Test

Gapminder lanserer en ny gratis utdanningstjeneste kalt Worldview Upgrader, som vil hjelpe mennesker og organisasjoner til å innse sin uvitenhet og kvitte seg med vanlige misoppfatninger.