Elise Bryn

Elise Bryn

Elise har et over middels sterkt engasjement for klima og miljø: - Jeg brenner for at vi skal ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss både på jobb og privat. Jeg har lyst til å vokse opp med natur (og myr) rundt meg, ha snø om vinteren og typisk norsk sommer om sommeren, forteller hun. I tillegg er Elise glad i å gå på langrenn, og løpe i skogen. Målet er å delta i ett par konkurranser i løpet av vinteren.  

Viktig å sikre ambisiøse mål for bærekraft  

I AFRY er Elise miljøgeolog og jobber med forurenset grunn og ytre miljø. – I det siste har jeg også fått mulighet til å være med på å utvikle AFRYs bærekraftsarbeid. Vi jobber med å konkretisere hvordan fagområdene i større grad kan bidra innen bærekraft, forteller hun.  

Innen sitt eget fag nevner Elise at man har flere mulighet for å sikre at entreprenører og byggherre setter mer ambisiøse mål for miljøet. – Som miljøgeolog kan jeg bidra til å utarbeide løsninger for å hindre forurensning og ødeleggelse av natur. I tillegg kan vi bistå med utarbeidelsen av massehåndteringsplaner, som legger opp til mer og bedre gjenbruk av overskuddsmasser, sier Elise. Hun mener det er et stort potensial i å bli bedre på gjenbruk av masser og materialer, og det å se muligheter for ressurser istedenfor begrensninger.  

Elise Bryn, miljøgeolog
Elise Bryn, miljøgeolog

Akkurat nå jobber Elise hovedsakelig på den store totalentreprisen E-18 Langangen og Rugtvedt. Det er AFRY som prosjekterer underlaget for veiutbyggingen av den nye firefelts motorveien, på vegne av den franske entreprenøren Eiffage. – Å være med i dette prosjektet har virkelig gitt meg mulighet til å jobbe med faget mitt, og med bærekraftssertifisering, sier Elise.  

Rom for å si sin mening  

-I AFRY er det stort rom for å si sin mening, og det er ok å være uenig med hverandre. Dette bidrar til gode diskusjoner som gjør at vi finner gode løsninger sammen, forteller Elise. Hun viser til at det er et veldig godt arbeidsmiljø i AFRY. – Jeg synes vi har et inkluderende miljø, og jeg gleder meg til å møte kollegaene mine på jobb hver dag, sier Elise.