Frida Lyshoel

Frida B. Lyshoel

-Min hverdag er kanskje litt spesiell siden jeg driver med toppidrett, men i AFRY får jeg mulighet til å kombinere idrett og fulltidsjobb. Jeg har fleksibilitet og ansvar for egen arbeidshverdag, noe som gjør at jeg kan prestere på jobb og på fotballbanen, sier Frida. Hun er nemlig både prosjektingeniør innenfor vann, miljø og infrastruktur i AFRY, og fotballspiller for Røa i toppserien. At Frida får rom til å dyrke sin interesse og lidenskap er viktig for trivselen.

En variert arbeidshverdag med overvannsprosjekter i fokus

Frida er 26 år og kommer fra Nord-Norge. Hun flyttet til Oslo som 18 åring for å satse på fotball og for å studere. – Jeg har en master i industriell økonomi fra NMBU med fordypning innen vann- og miljøteknikk og anvendt finansanalyse. I AFRY jobber jeg både med vann- og avløpsprosjektering, og overvannshåndtering i reguleringsfasen, i forprosjekter og i detaljprosjekteringsfasen, sier Frida. Dette arbeidet inkluderer både å tegne, dimensjonere, skrive, rapportere, teste, gjennomføre befaringer og følge opp prosjekter.

-I vår avdeling jobber vi stort sett på flere prosjekter samtidig, og dette er noe av det som gjør arbeidshverdagen variert og spennende. I tillegg til noen mindre prosjekter jobber Frida fortiden med overvannshåndtering i forbindelse med utbyggingen av Nexans fabrikk i Halden. Nexans har nemlig tildelt AFRY oppdraget med å utvide kabelfabrikken i Halden. – Dette er både et krevende og veldig spennende prosjekt å ta del i.

 

Frida Lyshoel 2
Bilde: Sport Foto 2022

Et inkluderende miljø og godt samarbeid

I tillegg til fleksibiliteten og ansvaret for egen arbeidshverdag setter Frida pris på å få jobbe i et godt miljø, hvor samarbeid på tvers i organisasjonen er i fokus. – Å jobbe i AFRY innebærer at du får mulighet til å jobbe i et inkluderende miljø, hvor både egen kompetanse og meninger har en verdi. I tillegg opplever jeg et godt samarbeid på tvers av både avdelinger, fagområder og kontorer. Dette bidrar til faglig utvikling og kompetansedeling mellom ansatte, sier Frida.

Frida Lyshoel 3

Å bruke overvann som ressurs

Frida brenner også for et bærekraftig samfunn generelt og en bærekraftig vannbransje spesielt. – Større nedbørhendelser, fortetting og økende urbanisering gjør at vi må ruste oss for fremtiden, og planlegge for en klimatilpasset overvannshåndtering. Det er store muligheter innen overvannshåndtering dersom vi ser på overvann som en ressurs og ikke et problemer, sier Frida.

Hun skrev masteroppgave om å benytte overvann som ressurs i vannforbruk, og mener at vi i fremtiden må tørre å teste dette mer ut. – Lokale og åpne overvannstiltak kan brukes til både rekreasjon, estetiske bidrag og skape økologisk mangfold. Det vil også bidra til at vi minsker belastningen på det kommunale overvannsnettet der vi har et stort etterslep på vedlikehold.

Samtidig viser Frida til at utfordringen er å snu tankegangen hos særlig utbyggere og entreprenører. – For mange er det nok en vanskelig omstilling å gå fra at overvannet omtrent ikke ble tatt hensyn til i utbygging, til at det nå stilles strenge krav til hvordan det skal håndteres. I tillegg er vann relativt billig i Norge og ikke en knapphet. Dette gjør at gjenbruk av overvann ikke er særlig utbredt.

Frida håper at det etter hvert blir større politisk engasjement og insentiver knyttet til det å bruke overvann, noe som igjen kan gi bransjen et lite dytt.