Smoke being produced from a power station

Karbonprisprognoser for det europeiske kvotesystemet

Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) er i utvikling, og karbonprisen har større effekt enn noensinne.

Det siste året har karbonprisene stått støtt i møtet med covid-19-pandemien, og steget til nye høyder – med priser over €40/tCO2 for første gang i historien for det europeiske kvotesystemet.

Europas grønne vekststrategi «The Green Deal» er ambisiøs og vil trenge sterk politisk og regulatorisk støtte for å bli en realitet. Det kommende året vil det fattes beslutninger om 2030-målene, nye mål for det europeiske kvotesystemet skal drøftes, og for første gang skal en CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBA) utforskes for alvor. Resultatene fra dette arbeidet vil ha en betydelig innvirkning på karbonprisene, som i sin tur vil påvirke strømprisene og levedyktigheten til ulike ressurser over hele Europa.

AFRY har sin egen interne karbonmodell, Æther, og et dedikert karbonteam som fokuserer på utviklingen i EU ETS og modellering av prognoser for karbonpriser.

AFRYs EU ETS-karbonmarkedsrapport:

– Gir en presentasjon av de årlige anslagene våre for EU ETS-karbonprisene frem til 2060 for tre internt konsistente scenarier (Høy, Middels og Lav). Disse scenariene omfatter ulike forløp for avkarbonisering for EU ETS som er i samsvar med AFRYs avkarboniseringsmål for hele økonomien.

– Tar hensyn til de viktigste driverne for karbonpriser i hvert scenario, herunder:

  • utvikling i lovgivningen i det europeiske kvotesystemet
  • utviklingen av blandet genereringskapasitet
  • interaksjon med andre råvarepriser
  • utvikling i teknologikostnader

– Leverer grundige markedsanalyser og dyptgående innsikter, blant annet innen

  • regelverk og reguleringer
  • det europeiske kvotesystemet

– Basert på svært detaljert modellering fra vår serie råvaremodeller med globalt omfang.

Smoke being produced on a dark night at a coal power station

Meld interesse

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss via dette skjemaet:

Kontakt ekspertene våre

Mostyn Brown - Manager, AFRY Management Consulting

Mostyn Brown

Manager, AFRY Management Consulting

Kontakt Mostyn Brown

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Daniella Sauven - Senior Consultant, AFRY Management Consulting

Daniella Sauven

Senior Consultant, AFRY Management Consulting

Kontakt Daniella Sauven

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.