Gapminder world water day

Rent vann og sanitæranlegg

Verdens vanndag 2021

Hvert år den 22. mars deltar mennesker og organisasjoner på Verdens vanndag ved å ta grep for å håndtere vannkrisen. I år vil Verdens Vanndag fokusere på temaet verdsetting av vann.

Verdens vanndag feirer vann og jobber for å øke bevisstheten om de 2,2 milliarder menneskene som lever uten tilgang til trygt vann. Verdsettelse av vann kan sees fra ulike perspektiver, gjennom å verdsette vannkilder, infrastruktur, tjenester, og både å verdsette vann som innhold til produksjon og sosioøkonomisk aktivitet samt å verdsette sosiokulturelle aspekter ved vann.

# WATER2ME

Vet du hvor mange som har tilgang til trygt drikkevann? Rundt 30%, 50% eller 70%?

Da vi nylig spurte allmennheten, tok 8 av 10 personer feil. De fleste overvurderer antall mennesker som mangler tilgang til trygt vann. Det er sannsynligvis fordi de ikke ønsker å bagatellisere lidelsen til alle de menneskene i verden som går tørste.

Vi har utviklet en test om FNs globale bærekraftmål sammen med Gapminder for å øke den generelle kunnskapen om bærekraft innen områdene samfunn, økonomi og miljø.

Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation

Hva betyr rent vann for deg?

Robert Jönsson er ekspert innen vannforvaltning. Vi intervjuet ham for å få hans perspektiv på temaet verdsettelse av vann:

  • I dag dør rundt tusen barn hver dag på grunn av sykdom som er forårsaket av å drikke uhygienisk vann - det er vann som er forurenset av kloakk. Jeg er og kan ikke være fornøyd med dette. Det bør være enhver politikers prioritering globalt å ivareta alles rett til rent og trygt drikkevann, et tilstrekkelig avfalls- og avløpsanlegg og et toalett i hjemmet.
Robert Jönsson is an expert within water management
Robert Jönsson