Marius Berge

Marius Berge

AFRY sin tydelige miljøprofil appellerte til meg

Marius ble interessert i AFRY på grunn av selskapets ambisjon om å levere innovative og tekniske løsninger for å skape et mer bærekraftig samfunn. I AFRY jobber Marius med bærekraft på flere måter, og han setter pris på faglige diskusjoner i den sosiale sonen på kontoret. Disse diskusjonene er både inspirerende og faglig utviklende. Bli bedre kjent med Marius og hvilke prosjekter han jobber på nå.

Marius Berge er utdannet sivilingeniør og jobber innen fagområdet VVS-teknikk. Når Marius ikke er på jobb, liker han å være ute i naturen og på fjellet. Han ser derfor frem til de årlige fjellturene i regi av personalklubben i AFRY. Årets fjelltur gikk til Besseggen sammen med 40 andre kollegaer. Det ble en flott tur i praktfull natur og ikke minst så var det en veldig sosial helg!

For tiden jobber Marius med å ferdigstille Lambertseter sykehjem. Sykehjemmet har som energi- og miljømål å bli et BREEAM Excellent passivhus. – Det betyr at sykehjemmet blir miljøsertifisert, noe som sikrer at viktige aspekter innen bærekraft tas hensyn til, forteller han. Marius trekker frem at gode faglige diskusjoner internt, og et godt samarbeid med kunden Caverion har bidratt til at tekniske utfordringer så langt har blitt løst på en effektiv og god måte.

Hyggelige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver

På jobb motiveres Marius av å jobbe sammen med hyggelige kollegaer. Han setter pris på at det er fokus på samarbeid, og at utfordrende arbeidsoppgaver løses i team. Samtidig trekker Marius frem gode faglige diskusjoner som inspirerende og utviklingen. – Gjennom diskusjoner og samtaler i den sosiale sonen på kontoret får jeg ofte en «aha» følelse, forteller Marius.  

Marius Berge web 2
Marius Berge på ICE rommet

Tre kjappe om å jobbe i AFRY

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet i avdelingen din?

Jeg vil beskrive arbeidsmiljøet som godt og dynamisk. I AFRY er vi opptatt av at alle skal lykkes, og det er noe jeg setter pris på. Du merker godt at folk ønsker å utveksle erfaringer og kunnskap, noe som gjør at både du og andre kollegaer vokser i jobben.  

Hvorfor valgte du å begynne i AFRY?

AFRY sin ambisjon er å bistå kunder med å finne innovative og tekniske løsninger for å skape et mer bærekraftig samfunn. Selskapets tydelige miljøprofil var nettopp noe av det som appellerte til meg da jeg begynte å jobbe i selskapet. Den store variasjonen i prosjektene var også noe av det som gjorde meg interessert i AFRY.  

Hvordan jobber du med bærekraft?  

Jeg jobber med bærekraft på flere måter som sivilingeniør i AFRY. For det første jobber jeg med bærekraft gjennom å være bevisst på og kjenne igjen muligheter for bærekraftige løsninger. For det andre jobber jeg med bærekraft ved å aktivt anbefale denne type løsninger overfor kunder. Det er helt klart størst påvirkningskraft i skisse- og forprosjekter, men så lenge bygget ikke er bygd er det alltid muligheter for å foreslå noe.