Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation

AFRY + Gapminder

When you know better – you do better

AFRY samarbeider med Gapminder for å dele kunnskap og fremme et mer faktabasert verdensbilde.

overview of a crowd in gray concrete

The Worldview Upgrader

Gapminder lanserer en ny gratis utdanningstjeneste kalt Worldview Upgrader, som vil hjelpe mennesker og organisasjoner til å innse sin uvitenhet og kvitte seg med vanlige misoppfatninger.
Jonas Gustavsson speaks with Anna Rosling Rönnlund on steps whilst drinking coffee

Siste nytt: ny undersøkelse viser liten eller ingen kunnskap om FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Eksperter fra AFRY har støttet Gapminder i utviklingen av en ny test med fokus på Agenda 2030 og FNs globale mål for bærekraftig utvikling. De første studiene av testen bekrefter at uvitenhet er utbredt. Respondenter i Sverige, Norge, Finland og Danmark svarte på 18 spørsmål knyttet til bærekraftsmålene. Resultatene viser utbredte misoppfatninger - 8 av 10 svar var feil.

Resultatene er super, superdårlige. Hele ideen bak denne testen prøver er å prøve å få folk til å forstå at de tar mye mer feil om verden enn de tror.

- Anna Rosling Rönnlund

Hvis vi skal lykkes med å akselerere en bærekraftig transformasjon av samfunnet, er det behov for omfattende samarbeid for å øke kunnskapsnivået. Derfor fremhever Gapminder og vi betydningen av et faktabasert verdensbilde basert på vitenskap

- Jonas Gustavsson, konserndirektør i AFRY AB.

Intro Arrow pointing right

AFRY + Gapminder

Gapminder og AFRY har et felles mål: å identifisere misopfatninger og øke bevisstheten rundt de store utfordringene i vår tid. Med dette, ønsker vi å gjøre verden til et bedre sted.

I vårt partnerskap med Gapminder tilbyr vi kunnskap fra våre kompetanseområder, og sammen vil vi ta opp de bærekraftige utviklingsmålene som er satt av FN.

Som en del av dette samarbeidet vil det utvikles en ny kunnskapstest med spørsmål om bærekraftig utvikling. Formålet med testen er å øke den generelle kunnskapen når det gjelder sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

When you know better – you do better
AFRY x Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund
Om samarbeidet Arrow pointing right

Om samarbeidet

AFRY samarbeider med Gapminder Foundation for å identifisere, fremheve og adressere de vanlige globale misoppfatninger.

AFRY og Gapminder inngår et langsiktig partnerskap for å identifisere misforståelser knyttet til de viktigste samfunnsspørsmålene i vår tid og øke generell kunnskap om vår verden og den globale utviklingen.

Den globale situasjonen de siste seks månedene har tydelig vist hvor viktig det er at vi har riktig kunnskap når vi tar beslutninger - og behovet for et faktabasert verdensbilde er større enn noensinne. Men å ta den riktige avgjørelsen handler også om å vise mot, for eksempel ved å fortsette å jobbe for bærekraftig utvikling selv i tider som disse.

Jonas Gustavsson, administrerende direktør i AFRY.

Fra starten av, kjernen i Gapminder har vært å tilgjengeligjøre statistikk og data, gjøre den lettere å forstå, og å gi flere mennesker bedre kunnskap om verden vi lever i. Å utvikle faktabaserte spørsmål for å teste publikum med, er ett verktøy for å oppnå dette, og identifisere vanlige misoppfatninger.

Gapminders første kunnskapstest med 13 spørsmål om global utvikling har blitt brukt av over 1 million mennesker over hele verden. Gapminder produserer for tiden flere nye tester innen ulike fagområder knyttet til global bærekraftig utvikling.

Gjennom samarbeidet med AFRY og andre vil det utvikles en ny test som inneholder spørsmål knyttet til bærekraft innenfor AFRYs kompetanseområder, som klima, energi og infrastruktur. Som partner vil AFRYs eksperter identifisere fagområder, faktasjekke materialer og gi råd og forklaringer.

Gjennom våre tester har vi vist at det er utbredte vanlige misforståelser om verden vi lever i - at mennesker ikke bare mangler kunnskap, men også har feil informasjon om grunnleggende globale trender. De fleste av oss har et altfor dramatisk verdensbilde, noe som betyr at vi ofte synes ting er verre enn de faktisk er. Dette er et problem, da det gjør det vanskelig å ta gode beslutninger. Vi håper testene våre kan hjelpe folk til å bli klare over dette, lære på nytt og på denne måten fremme et mer faktabasert verdensbilde.

Anna Rosling Rönnlund, medstifter av Gapminder Foundation.

 

Logo Afry x Gapminder

 

AFRY x Gapminder
Jonas Gustavsson og Anna Rosling Rönnlund

Om Gapminder Arrow pointing right

Om Gapminder

Gapminder er en uavhengig, ideell stiftelse som har som mål å bidra til positiv global utvikling ved å gjøre statistikk om sosiale, økonomiske og klimarelaterte spørsmål lett tilgjengelig og lett å forstå.

Gapminder har som mål å fremme et mer faktabasert verdensbilde.

Vårt verdensbilde i disse dager er ofte overdramatisert og forvrengt på grunn av media, vidt spredte meninger og det faktum at den menneskelige hjerne lengter etter drama. Men for første gang i historien eksisterer det pålitelige data om nesten alt, og gjennom dette vises et helt annet bilde.

Vi ønsker å oppnå dette ved å måle uvitenhet om verden, gjøre de globale dataene enklere å forstå og tilby kurs og sertifikater. Gapminder ble grunnlagt i 2005 av professor Hans Rosling, sønnen Ola Rosling og svigerdatteren Anna Rosling Rönnlund.

AFRY er nå en stolt partner som bidrar med vår kunnskap og fakta.

Gapminder logo (square)
PR og markedsføring Arrow pointing right

Å finne en ekte match i en partnerskap er sjeldent, men når du gjør det, oppstår muligheten for å oppnå store gjerninger.