Gapminder world water day

Hva betyr rent vann for deg?

Hva betyr rent vann for deg?

Spørsmålene rundt FNs bærekraftmål 6: Rent vann og gode sanitære forhold fokuserer på hvor mange som har tilgang til trygt drikkevann og sanitære forhold, andelen ferskvann som brukes i landbruket, utbredelsen av avsaltingsanlegg, og statlige regler om ferskvannsplanlegging og forvaltning.

Robert Jönsson er vår ekspert innen vannforvaltning, og er ikke imponert over tallene.

Vi intervjuet ham for å få hans perspektiv på temaet «verdsettelse av vann»:

  • I dag dør rundt tusen barn hver dag på grunn av sykdom som er forårsaket av å drikke uhygienisk vann - det er vann som er forurenset av kloakk. Jeg kan ikke være fornøyd med dette. Det bør være enhver politikers prioritering globalt å ivareta alles rett til rent og trygt drikkevann, et tilstrekkelig avfalls- og avløpsanlegg og et toalett i hjemmet.
Robert Jönsson is an expert within water management
Robert Jönsson, ekspert innen vannforvaltning

Hva synes du om resultatene, Robert?

At 70% av verdens befolkning har tilgang til rent vann er absolutt en positiv utvikling, men jeg vil ikke si at jeg er fornøyd med det.

I dag dør rundt tusen barn hver dag på grunn av sykdom som er forårsaket av å drikke uhygienisk vann - det er vann som er forurenset av kloakk. Jeg kan ikke være fornøyd med dette.

Det bør være enhver politikers prioritering globalt å ivareta alles rett til rent og trygt drikkevann, et tilstrekkelig avfalls- og avløpsanlegg og et toalett i hjemmet.

Har du noen gang personlig opplevd en vannkrise? 

Ingen deler av verden kan helt stole på at vannet deres ikke vil gå tomt tilslutt. Sverige er et nordisk eksempel på det. Den svenske befolkningen har alltid antatt at vann er en uendelig ressurs. Men sommeren 2018 hadde vi en hetebølge, da erklærte flere kommuner i Sverige at de hadde mangel på vann, og landbruket ble tvunget til å gjennomføre drastiske tiltak, og næringer måtte legge ned driften på grunn av vannmangel.

Hva nøyaktig betyr sikker tilgang på rent drikkevann?

Sikker tilgang til rent drikkevann, på europeisk og global skala, betyr å betrakte enhver vannkilde som en potensiell drikkevannskilde.

Høyere temperaturer betyr høyere risiko for forurensning, tørke og andre kriser. Globale megatrender som klimaendringer, økt befolkning og urbanisering øker bare viktigheten av å finne bærekraftige løsninger.

Men det er forskjellige måter å løse dette spesielle problemet på.

Vi burde egentlig se på avløpsvann som en ressurs, ikke bare avfall. Det er en rekke land der en sirkulær og helhetlig tilnærming til hele vannsyklusen har ført til nye metoder for rensing og gjenbruk av spillvann, stormvann og til og med havvann for å bevare menneskehetens viktigste ressurs. Bare for å nevne noen eksempler, i Barcelona, ​​på Kypros og i Singapore bruker de resirkulert og renset avløpsvann. Modernisering av avløpsanlegg er høyt på agendaen i mange land, og AFRY er involvert i mange av disse prosjektene.

Nye membranfiltreringsteknikker endrer spillereglene og bør stilles som et minimumskrav hvis du spør meg. I Sverige er det et gammelt ordtak som sier at noe av liten verdi "ikke engang er verdt vekten av vann". Men nå har det snudd og vann er nå, i det minste, gull verdt!!

 

overview of a crowd in gray concrete

Ta UN Goals Test

Gapminder lanserer en ny gratis utdanningstjeneste kalt Worldview Upgrader, som vil hjelpe mennesker og organisasjoner til å innse sin uvitenhet og kvitte seg med vanlige misoppfatninger.