Three AFRY brave women looking at the camera

Hvorfor er kjønnsmangfold viktig på arbeidsplassen?

Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet. Alle skal få mulighet til å være seg selv fullt ut. Å være inkluderende i form av å legge til rette for et kjønnsmangfold er avgjørende. Visste du eksempelvis at en av tre skeive opplever å ikke ha det like bra som befolkningen for øvrig? Vi som arbeidsgiver spiller en viktig rolle i å endre denne statistikken. 

Kjønnsmangfold er et begrep som bidrar til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk-, preferanser og identiteter uten å kategorisere. AFRY jobber kontinuerlig med å legge til rette for åpenhet og inkludering for å støtte opp om kjønnsmangfold.  

Mange av oss tenker sikkert at det å være skeiv i dag ikke er et tema. Helse- og levekårsundersøkelsen viser imidlertid at dette ikke stemmer. I resultatene fremkommer det at en rekke skeive personer opplever vanskeligheter med sin legning, og at de er lite tilfreds med egen psykiske helse.  

Vårt mål er å bidra til å skape trygghet, og gi alle ansatte en følelse av tilhørighet uavhengig av legning. Dette er også inkludert i våre etniske retningslinjer som vi forplikter oss til å følge som arbeidsgiver og medarbeider.  

- Det er selvfølgelig viktig å ha de formelle rammene på plass også blir beviset hva vi gjør i praksis. Vi jobber med å bygge en kultur hvor alle skal kunne være seg selv, sier Gro Stava, HR-direktør i AFRY.   

Hva kan vi gjøre for å bli en mer inkluderende arbeidsplass?  

Mathias Holst fra FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (video) holdt nylig sitt andre foredrag hos oss om kjønnsmangfold på arbeidsplassen. Han fremhever at arbeidsplasser har et viktig ansvar for å legge til rette for at alle får mulighet til å leve sitt liv i tråd med slik de føler i hjertene sine. Som arbeidsgiver handler det om å skape en kultur hvor man kan være hele seg, og det handler om å være nysgjerrig:  

Språk er viktig - språk er makt. I det øyeblikket vi får en språkdrakt som favner vidt der folk kan få lov til å definere seg selv og ikke minst være seg selv, gjør at vi skaper gode møter mellom mennesker,

sier Mathias. 

 

Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag!