Woman on rooftop looking out towards cloudy sky

Bærekraft

Bærekraft i AFRY

Bærekraft er en del av AFRYs forretningsstrategi og en forutsetning for vår virksomhet som helhet. Vi kobler sammen teknologier for å skape bærekraftig fremgang for våre kunder og samfunn.

Vår ambisjon er å sikre vellykket, langsiktig og bærekraftig utvikling for våre kunder og vårt selskap i balanse mellom samfunn, miljø og økonomi,

Med mer enn hundre års erfaring med å hjelpe våre kunder med å finne innovative tekniske løsninger på en rekke problemer, er AFRY helt i front av teknisk utvikling. Vi er stolte av vår historie og det vi har oppnådd, og vi er sikre på at vi kan gjøre mer sammen med våre kunder over hele verden. Vi er godt forberedt på å møte de bærekraftige utfordringene.

Ved å integrere FNs Global Compacts-prinsipper og de tre perspektivene på bærekraft - samfunn, økologi og økonomi - i alt vi gjør, streber vi etter å være en nøkkelfaktor for en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraft som forretningsstrategi

Uansett hvor og når AFRY er involvert, har vi som mål å hjelpe kunden i å skape et mer bærekraftig samfunn ved å finne nye løsninger på gamle problemer. Våre bærekrafts retningslinjer støtter denne ambisjonen, og sørger for at vi jobber på en rettferdig og transparent måte.

Hver dag utvikler vi energieffektive løsninger, investerer i infrastruktur, gjennomfører oppdrag innen ulike typer energiprosjekter for industrien og mye mer. Vi forbinder byer, land og kulturer med broer, kompetansenettverk og mobile løsninger. Vi genererer jobber gjennom teknologi som får bedrifter til å vokse og trives.

Sustainable Stories

I AFRY Sustainable Stories kan du lese om noen av våre nylige oppdrag og hvordan vi sammen med våre kunder bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Vår visjon er å tilby ledende ingeniør- og designløsninger for generasjoner som kommer, og prosjektene i magasinet AFRY Sustainable Stories er eksempler på hvordan visjonen forvandles til virkelighet.

Sustainable stories  NO 1
Marie Trogstam, Head of Sustainability at AFRY

"De siste årene har vi sett et skifte i folks forståelse av og engasjement for spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling. Alarmerende tall om tempoet for global oppvarming, arter som blir utryddet og økende sosial ulikhet har fått mange til å reagere og endre livsstil. . "

Marie Trogstam, Head of Sustainability at AFRY

marie.trogstam@afry.com

+46 70 600 35 69