Girl in floral dress running through field towards wind turbines

Ren energi

Clean Energy – vår satsning på å akselerere omstillingen til ren energi

AFRY har støttet omstillingen til rene energikilder med lavt karbonavtrykk siden tidlig på 1990-tallet. Våre konsulenter og strategiutviklere gir råd til beslutningstakere, kraftselskaper, næringsaktører, utviklere, finansieringsinstitusjoner og sluttbrukere for å definere passende tiltak i alle ledd av energiovergangen. Som ingeniører leverer vi innovative løsninger for å oppnå bærekraftsmål.

Hos AFRY definerer vi ren energi som energi fra nullutslippskilder samt energibesparelser gjennom effektivitetstiltak og teknologi for karbonfjerning og karbonfangst. Vi forstår at ingen kilder til ren energi er fullstendig frie for utslipp eller utfordringer, men vi jobber for å fremme en balansert kombinasjon av teknologier og løsninger der vi tar hensyn til de ulike ressursene og kravene som er gjeldende for hvert enkelt geografisk område.

Kunnskapen og teknologiene som muliggjør full avkarbonisering finnes allerede, men utviklingen av disse må akselereres – og en felles innsats er nødvendig. Energispørsmål har en sentral rolle i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og Parisavtalen om bekjempelse av klimaendringer. Ifølge FN vil det å sikre tilgang til rimelig, pålitelig og bærekraftig energi for alle åpne en ny verden av muligheter for milliarder av mennesker.

SDG 7 Affordable and Clean Energy
Ryggraden i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling er de 17 bærekraftsmålene.

Setter fart i overgangen til ren energi

Hos AFRY står vi i en unik posisjon for å kunne tilby alle tjenestene kundene våre trenger, på ett sted – uansett hvor de befinner seg i energiovergangsprosessen. Vi har mer enn 4000 eksperter på over 80 steder i Europa, Midtøsten, Asia, Afrika og Latin-Amerika, og leverer tjenester innen ledelsesrådgivning, prosjektering, capex-prosjekter, drift og digitale løsninger. Vi er stolte over satsningen vår på bærekraftig utvikling, som både er gunstig for miljøet og har store forretningsmessige fordeler, i alt vi gjør.

Som en del av AFRY støttes teamet vårt av 16 000 ingeniører, designere og rådgivere innen infrastruktur, industri og energi som anvender banebrytende teknologi og har en unik samlet kompetanse på tvers av landegrenser og næringer. Vår kompetanse dekker alle aspekter ved overgangen til ren energi, fra markedsanalyse og strategi til investeringer og drift. Uansett om du har behov for skarp og uavhengig strategisk rådgivning, eller om du trenger en totalpartner for implementering av nye ressurser, kan du trygt stole på AFRY.

Sammarbeid

Business Playbook

  • 1.5ºC Business Playbook er et konkret verktøy som gir veiledning til bedrifter og organisasjoner innen eksponentielle klimastrategier og tiltak knyttet til å skulle rette seg etter 1,5-gradersmålet om halvering av utslippene innen 2030 og å komme ned mot nær null utslipp innen 2050.
  • 1.5°C Business Playbook hjelper bedrifter med å flytte forretningsfokus i retning av nullkarbonløsninger, og er designet for å fungere i samsvar med eksisterende standarder og nøkkelinitiativer og -instanser som GHG-protokollen, SBTi og CDP.
  • Beslutningen om å gå ut av prosjekter for nyetableringer innen kull fra januar 2021 støtter AFRYs strategi og målene våre innen bærekraft og overgangen til ren energi. Vi er stolte over å kunne levere ledende løsninger for kommende generasjoner, og tror dette er et stort skritt i riktig retning.
Green digital "on" button

AFRY Insights – Clean Energy

Bærekraft og fornybar energi

Det å begrense klimaendringene er et av de viktigste målene for vår generasjon. Derfor har vi en rød tråd om bærekraft og dypdykk i temaer om fornybar energi i den nyeste utgaven av kundemagasinet vårt. Vi er veldig glade for at vi kan gi leserne våre nærmere innblikk i begge temaene med intervjupartnere i toppklasse og ny innsikt i overgangen til ren energi fra ekspertteamet vårt.

Matt Brown, Vice President of AFRY Management Consulting

– Vi ser på overgangen til ren energi gjennom tre dimensjoner, der vi bistår selskaper i energisektoren med overgangen fra en primært fossilbasert verden til en verden basert på fornybar og ren energi: avkarbonisering, desentralisering og digitalisering. Kundene har ulike utgangspunkter når det gjelder avkarbonisering, og vår oppgave er å hjelpe dem å utvikle seg – uansett hvilket stadium de befinner seg på. Mye kan oppnås innen avkarbonisering gjennom digitale løsninger og desentralisering, og i denne prosessen finnes det mange gode muligheter til å ha en positiv innvirkning på forsyningssikkerheten og overkommelige priser på sluttbrukernivå.  

Matt Brown, VP for AFRY Management Consulting

matt.brown@afry.com

+44 7973 199 112