Digital Waves

3D Laserskanning

Høyoppløselig og nøyaktig skanneresultat

Vi leverer tjenester innen 3D Laserskanning. Vi benytter Leica ScanStation P40, en kraftfull laserskanner som gir et høyoppløselig nøyaktig skanneresultat i form av en georeferert punktsky og målbare HDR bilder. Dette gir et optimalt underlag for videre prosjektering og for 3D-dokumentasjon.

Bruksområdene er mange:

Bygg og anlegg

Vi har lang erfaring med små og store ombygginger i industrianlegg. Ved skanning av anlegget får man et komplett og nøyaktig underlag for videre prosjektering slik at man unngår unødvendige gjentagende befaringer for oppmåling av anlegget. Ved ombygging av eksisterende bygningsmasse er skanning av bygget en optimal metode for videre bearbeiding med 3D-modellering og BIM prosjektering.

Infrastruktur

Den 270m lange rekkevidden til Leica ScanStation P40 gjør den godt egnet til å skanne veier, terreng og høye bygninger fra en sikker plassering.