Stainless steel storage tanks at a dairy processing plant

Basis- og Finkjemikalier

Sikkerhet er vår viktigste prioritet innen kjemikaliebehandling 

Fra raffinering av kjemikalier og prosessering av bulkressurser til rensing av avløpsvann, har vi erfaring og kompetanse til å oppfylle bransjekrav til sikkerhet og effektivitet i en rekke grunnleggende og fine kjemikaliesektorer.

Vår globale ekspertise innen prosessteknologi støttet av dyp lokal kunnskap vil sikre at alle aspekter blir vurdert under oppgavene.Vi tilbyr deg en one-stop-shop for tverrfaglig prosjektering og design, samt omfattende prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter til oppstart av kjemikaliene dine CAPEX-prosjekter og langsiktig partnerskap for OPEX-tjenester i anleggets livssyklus. 

Vi tilbyr tjenester og løsninger for produksjon av f.eks. følgende: 

 • Polymerer og kompositter 
 • Papirkjemikalier 
 • Massekjemikalier 
 • Bleking kjemikalier 
 • Vannbehandling kjemikalier 
 • Uorganiske kjemikalier f.eks. brus, klor og syrer 
 • Landbrukskjemikalier f.eks. gjødsel 
 • Maling og pigmenter 
 • Kjemisk lagring og håndtering 

Som teknologiuavhengig konsulent hjelper vi kundene våre med å identifisere og velge de beste mulige alternativene - og levere et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt sluttresultat. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift. 

Våre nøkkelkompetanser: 

 • Due diligence 
 • Sikkerhetsrådgivning 
 • FEL (Front End Loading) 
 • Konseptuell design 
 • Mulighetsstudier 
 • Grunnleggende ingeniørfag 
 • FEED (Front End Engineering and Design) 
 • Detaljteknikk 
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) 
 • Prosjektledelse og prosjektkontroll 
 • Byggeledelse og site-oppfølging 
 • Nettstedstilsyn 
 • Operasjonell forbedring 
 • Lokale OPEX-tjenester 
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining, Process Industries Division

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.