Ethanol Producing Biorefinery on a Cold Winter Day

Biogas

Dyp kunnskap og kompetanse innen biogass 

Vår brede kunnskap og ekspertise innen biobasert råvarehåndtering kombinert med lang erfaring og kompetanse innen masseindustri, oljeraffinering, LNG og petrokjemisk kompetanse, gir deg en pålitelig og teknologisk uavhengig partner i dine biogassprosjekter. Som teknologiuavhengig partner hjelper vi våre kunder å identifisere og velge beste mulige alternativ for å levere et sikkert, bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt. 

Det er høyt fokus og mange mål som er satt av globale og lokale myndigheter for å redusere CO2-utslipp. Et biogassanlegg er en av løsningene på vei mot en mer bærekraftig verden: et lokalt bioraffineri som produserer verdi fra avfallsstrømmer og reduserer klimagassutslipp. Vi tilbyr design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter til oppstart av investeringsprosjekter og langsiktig partnerskap for OPEX-tjenester for hele livssyklusen. Vår unike kombinasjon av spesialister innen prosessteknikk og tverrfaglig prosjekteringskompetanse gjør det mulig for oss å gi våre kunder merverdi i alle typer av studier og implementeringsprosjekter så vel som i den daglige driften av anlegget.

Miljø, helse og sikkerhetsoppgaver utføres i samarbeid med spesialister innen prosessteknologi for å sikre helheten og sammenhenger med prosesser. Som teknologiuavhengig konsulent hjelper vi kundene våre med å identifisere og velge de beste mulige alternativene – og levere et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt sluttresultat. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift.  

Våre nøkkelkompetanser: 

 • Due diligence 
 • Sikkerhetsrådgivning 
 • FEL (Front End Loading) 
 • Konseptuell design 
 • Mulighetsstudier 
 • Grunnleggende ingeniørfag 
 • FEED (front-end engineering og design) 
 • Detaljteknikk Prosjektering 
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management 
 • Prosjektledelse og prosjektstyring 
 • Byggeledelse og site-oppfølging 
 • Nettstedstilsyn 
 • Driftsoptimering 
 • Lokale OPEX-tjenester 

 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining, Process Industries Division

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.