Ethanol Producing Biorefinery on a Cold Winter Day

Biogas

Dyp kunnskap og kompetanse innen biogass

Vår brede kunnskap og ekspertise innen biobasert råvarehåndtering kombinert med lang erfaring og kompetanse innen masseindustri, oljeraffinering, LNG og petrokjemisk kompetanse, gir deg en pålitelig og teknologisk uavhengig partner i dine biogassprosjekter. Som teknologiuavhengig partner hjelper vi våre kunder å identifisere og velge beste mulige alternativ for å levere et sikkert, bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt.

Det er høyt fokus og mange mål som er satt av globale og lokale myndigheter for å redusere CO2-utslipp. Et biogassanlegg er en av løsningene på vei mot en mer bærekraftig verden: et lokalt bioraffineri som produserer verdi fra avfallsstrømmer og reduserer klimagassutslipp. Vi tilbyr design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter til oppstart av investeringsprosjekter og langsiktig partnerskap for OPEX-tjenester for hele livssyklusen. Vår unike kombinasjon av spesialister innen prosessteknikk og tverrfaglig prosjekteringskompetanse gjør det mulig for oss å gi våre kunder merverdi i alle typer av studier og implementeringsprosjekter så vel som i den daglige driften av anlegget.

Miljø, helse og sikkerhetsoppgaver utføres i samarbeid med spesialister innen prosessteknologi for å sikre helheten og sammenhenger med prosesser. Som teknologiuavhengig konsulent hjelper vi kundene våre med å identifisere og velge de beste mulige alternativene – og levere et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt sluttresultat. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift.  

Våre nøkkelkompetanser:

 • Due diligence
 • Sikkerhetsrådgivning
 • FEL (Front End Loading)
 • Konseptuell design
 • Mulighetsstudier
 • Grunnleggende ingeniørfag
 • FEED (front-end engineering og design)
 • Detaljteknikk Prosjektering
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Byggeledelse og site-oppfølging
 • Nettstedstilsyn
 • Driftsoptimering
 • Lokale OPEX-tjenester

 

Jon Julsen - Director Process Industries in Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Tuukka Sormunen - Head of Chemicals and Biorefining
Tuukka Sormunen
Head of Chemicals and Biorefining

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tuukka Sormunen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.