Biochemicals

Biokjemikalier

Omfattende kunnskap og ekspertise innen biobasert råvarehåndtering

Vår brede kunnskap og kompetanse innen biobasert råvarehåndtering kombinert med grundig kjemikalie- og petrokjemisk kompetanse gir verdiskapning til våre kunder.

Som tekniske uavhengig konsulenter hjelper vi våre kunder å identifisere og velge beste mulige alternativ for å levere et trygt, sikkert, bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt og sluttresultat. Vi tilbyr design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter, til oppstart av investeringsprosjekter og et langsiktig partnerskap for OPEX tjenester i hele livssyklusen. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift.

Våre nøkkelkompetanser:

 • Due Diligence
 • HMS
 • FEL (Front End Loading)
 • Konseptstudier
 • Forstudier
 • Forprosjekt
 • FEED (Front End Engineering and Design)
 • Detaljprosjektering
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Byggeledelse og site-oppfølging
 • Byggeledelse
 • Driftsoptimering
 • Lokale OPEX tjenester
Håvard Arvesen - Direktør Process Industries i Norge
Håvard Arvesen
Direktør Process Industries i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.