Biochemicals

Biokjemikalier

Omfattende kunnskap og ekspertise innen biobasert råvarehåndtering

Vår brede kunnskap og kompetanse innen biobasert råvarehåndtering kombinert med grundig kjemikalie- og petrokjemisk kompetanse gir verdiskapning til våre kunder.

Som tekniske uavhengig konsulenter hjelper vi våre kunder å identifisere og velge beste mulige alternativ for å levere et trygt, sikkert, bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt og sluttresultat. Vi tilbyr design- og prosjektledelsestjenester fra tidlige studier via EPCM-prosjekter, til oppstart av investeringsprosjekter og et langsiktig partnerskap for OPEX tjenester i hele livssyklusen. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift. 

Våre nøkkelkompetanser: 

 • Due Diligence 
 • HMS 
 • FEL (Front End Loading) 
 • Konseptstudier 
 • Forstudier 
 • Forprosjekt 
 • FEED (Front End Engineering and Design) 
 • Detaljprosjektering 
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) 
 • Prosjektledelse og prosjektstyring 
 • Byggeledelse og site-oppfølging 
 • Byggeledelse 
 • Driftsoptimering 
 • Lokale OPEX tjenester