Two persons at a desk

Byggeteknikk

Skreddersydde løsninger for kundens behov

Våre byggingeniører innen industri prosjekterer bygg og andre industrikonstruksjoner i egnet materialvalg – det være stål, betong og/eller tre. Vi tilbyr også prosjekteringsledelse og prosjektledelse av nye bygg og ombyggingsprosjekter. Vi har et sterkt fagmiljø på tvers av selskapet og finner løsninger på de fleste utfordringer sammen med kunden.

Vi forstår at et industriprosjekt kan kreve individuelle tilpasninger og at det ofte må følge stramme tidslinjer. Kanskje er det ønskelig at deler av driften opprettholdes under ombygging eller kanskje krever prosjektet at deler av den detaljert designfasen må gjøres samtidig med utførelsesfasen. Vi skreddersyr vårt tilbud til de spesifikke prosjektene for å møte kundens behov.

Våre hovedtjenester inkluderer:

• Undersøkelse og vurdering av eksisterende konstruksjoner
• Foreløpige studier og foreløpig konstruksjonskonsept
• Detaljert design, inkludert verkstedstegninger og statiske og dynamiske beregninger
• Beregninger
• Forespørsel dokumentasjon og anskaffelsesdokumentasjon
• Planlegging og design for renovering og renovering
• Kvalitetsledelse og kvalitetsrevisjon
• Visualisering, laser skanning og datamaskin animasjon
• Risiko- og sikkerhetsvurdering
• HMS kartlegging / SHA koordinering 

Vi er opptatt av å følge med på den teknologiske utviklingen. Våre ingeniører bruker 3D modelleringsprogrammer som en del av Building Information Model (BIM).