Close up picture of electricity sub-station

Elektro

Lønnsomhet for kunden

AFRY har bred erfaring fra gjennomføring av prosjekter i spennet fra de aller største til de minste. Denne erfaringen bruker vi for å sikre riktig konseptutvikling og lønnsomhetsstyring fra første dag. Målsetningen i ethvert prosjekt er å skape verdi for kunden ved å levere riktig systemløsning som ivaretar prosesskontroll, driftsovervåking, rapportering og analyser.

Våre elektroingeniører er spesialister innen fagfeltene elektro høy- og lavspent, instrumentering og automasjon. De har lang og bred erfaring fra både DCS-systemer og PLS/SCADA løsninger.

Vår kompetanse innen elektrisitet inkluderer alt fra elektrisk kraft og distribusjon, prosesselektrifisering til husbaserte installasjoner i industriområder. Vi bistår også i totalentrepriser hvor vi kan tilby utstyr, hardware og software i tillegg til de tradisjonelle prosjekteringstjenestene.

Vårt totale tjenestetilbud innen industri elektro inkluderer:

Generelt

• Koordinere prosjekt
• Utvikle prosjektinstruksjoner og standarder
• Anskaffelsestjenester

Strømforsyning og distribusjon

• Beregning av krav til elektrisk kraft, aktiv og reaktiv effekt
• Kortslutningsstudier og beregninger
• Relébeskyttelsesstudier og selektivitetsberegninger
• Single-line diagrammer

Elektrifisering

• Generell prosesselektrifisering
• Bryter utforming
• Motor construction
• Elektrisk og kabelstige design
• Utvikling av typiske tegninger og monteringsanvisninger

Innenriksinstallasjoner

• Generell kraft og belysning
• Tele, data og alarm

Bygg- og monteringsstedstjenester

• Installasjon administrasjon
• Utsjekk
• Igangkjøring