Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

Elektro, Instrumentering & Automasjon

Våre ingeniører er spesialister innen fagfeltene elektro, automasjon og digitalisering. Vi har lang og bred erfaring fra både fra enkle driftsoppdrag til store multidisipline Green-field prosjekter. Vi lever rådgiving og engineering, men også prosjekter hvor vi tilbyr utstyr, hardware og software som turn-key leveranser, samt prosjektering av alt innen elektrofaget mot industrianlegg: 

  • Hovedfordeling og underfordeling 
  • motortavler  
  • kabler 
  • jording  
  • lynvern  
  • lysberegning 
  • Etc 

Vi utarbeider underlag til forprosjekt og budsjettsonderinger. Forespørselsunderlag utarbeides ofte på vegne av kunden, og vi skriver funksjonsbeskrivelser (FDS) både for egne prosjekt og for kunder. Vi planlegger og utføre montasjeoppfølging på site, samt bistår på FAT og SAT. Innen automatisering har vi solid kunnskap og erfaring med et stort antall prosesskontrollsystemer, PLS, DCS og HMI systemer. 

Digitalisering av industrien 

Vi har som mål å være den ledende rådgiveren av digitaliseringstjenester. Den tradisjonelle kraftkrevende industrien er en sterk bidragsyter til innovasjon, produktivitet og eksportinntekter i norsk økonomi og vi er stolt av å være en del av denne utviklingen. Vår erfaring er at riktig digitalisering av industrien kan gi et løft i produktiviteten. 

Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den nye – såkalte fjerde industrielle revolusjonen. Den slår den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestanddeler: Tingene, nettforbindelsen, data og analyse. Du kan lese mer om våre digitale tjenester her. 

Tjenester innen automasjon og prosesstyring omfatter alt fra enkle PLS-løsninger til komplette anlegg med PLS, HMI og integrasjon mot andre systemer hos våre kunder. Løsningene er basert på bruk av standard komponenter, blant annet PLS-systemer fra utvalgte anerkjente leverandører. Løsningene omfatter blant annet integrerte prosesstyringsanlegg, integrasjon med administrative systemer, historisk logging av alarmer og data, distribuerte løsninger via WEB, samt rapportering Tjenestene omfatter også dokumentasjon, opplæring og igangkjøring av anlegg, samt service i driftsperioden etter nærmere avtale. 

AFRY kan bistå med ingeniørkompetanse og allsidig erfaring fra ulike industrier og næringsbygg. Dette omfatter blant annet komplette engineering- og utstyrspakker for elektro og automasjon, tilpasset kundenes ønsker og behov. Dette kan blant annet omfatte prosjektering, design, teknisk beregninger, spesifikasjoner, teknisk oppfølging ved anskaffelser av utstyr og instrumentering, utarbeidelse av installasjons- og anbudsunderlag, anleggsspesifikasjoner, funksjonsbeskrivelser, rådgivning, kundeoppfølging, prosjektledelse, testing og idriftsettelse av anlegg, samt oppfølging og drift av kundenes tavler. 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.