Graphs

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Økt produktivitet gjennom HMS

Riktig fokus på helse, HMS fører til mer fornøyde medarbeidere, reduser sykefravær og kostnader. Vi bistår våre kunder med å møte kravene i HMS-lovgivningen og anerkjente internasjonale standarder for HMS og arbeidsmiljø.

Vi utfører miljøanalyser og søker og innhenter konsesjoner for industrien og kan hjelpe med å utvikle eller vedlikeholde en bedrifts HMS prosess. Alt etter behov.

Våre HMS/SHA rådgivere arbeider etter nasjonale kravstandarder og internasjonale akkrediterte standarder. De kan dermed påta seg ansvaret for å ivareta byggherreforskriftene og det ytre miljø på vegne av byggherren.

Vår virksomhet er ISO sertifisert iht. ISO 45001:2018 helse og sikkerhets ledelsessystemer.