Cardboard

Kartong og Emballasje

En strategisk partner som sørger for høyeste nivå med hensyn på teknologi, sikkerhet og kvalitet

Den største utfordringen kartong- og emballasjesektoren står ovenfor i dag dreier seg i hovedsak om hvordan nye tilsetningsstoffer og materialer kan brukes for å skape konkurransedyktige løsninger som kan konkurrere på lik linje med plast, metall, glass og andre eksisterende løsninger. Følger du den nyeste utviklingen og teknologien i bransjen som kan påvirke og øke lønnsomheten for din virksomhet?  

Med vårt globale ekspertnettverk har vi kompetansen til å kunne bistå deg. Vår kompetanse spenner seg gjennom hele verdikjeden fra tidlige strategiske studier, konseptløsning, prosjektgjennomføring og til driftsfasen for produksjonsanleggene.

Våre brede porteføljer dekker alle ingeniørdisipliner og rådgivningsstudier som inkluderer blant annet markedsstudier, forstudier, lokaliseringsstudier, mulighetsstudier, detaljprosjektering, prosjektstyring, anskaffelses- og inspeksjonstjenester, igangkjøring og oppstartshjelp, driftsoptimalisering med metoder for å eliminere flaskehalser.

Vår nøkkelkompetanse:

  • Papir- og emballasjemaskiner
  • Masseberegning
  • Etterbehandling, håndtering, lagring og transport fasiliteter
  • Industribygg
  • Integrerte masselinjer
  • Drikke og resirkulering
Jon Julsen - Director Process Industries Norway
Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Jon Julsen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.