White cellulose fibres

Lignin

Raffinering av lignin til høyverdige produkter

Vår brede kunnskap og ekspertise innen biobaserte råvarer og dens bestanddeler gir deg en pålitelig og teknologiuavhengig partner som kan levere bærekraftige prosjekter og bioløsninger for fremtidige generasjoner.  

Sammen med cellulose og hemicellulose er lignin en av de tre viktigste byggesteinene i lignocellulose. Majoriteten av lignin produseres under kjemiske masseprosesser, nemlig kraft og sulfittmasse. Lignin som produseres i dag gjennom kraftprosessen forbrennes hovedsakelig for å generere energi.  

Det er betydelige muligheter for å foredle lignin til produkter som gir merverdi, kommersialiseringen har imidlertid vært en utfordring lenge. For første gang har de nye separeringsanleggene for lignin muliggjort tilførsel av kraft lignin i industriell skala og demonstrasjon av ligninseparasjonsteknologi, og har bidratt til kommersialisering av lignin. Et av hovedmålene vi har er å akselerere denne markedsutviklingen.  

For lignin og andre biobaserte løsninger fungerer vi som en teknologiuavhengig konsulent for å hjelpe våre kunder med å identifisere og velge de beste mulige alternativene - og levere et trygt, bærekraftig og kostnadseffektivt prosjekt og sluttresultat. Vår ekspertise og prosesskunnskap, støttet av globalt integrerte prosjekterings- og prosjektledelsesverktøy, sikrer effektiv prosjektgjennomføring og videre anleggsdrift.  

Våre nøkkelkompetanser:  

 • Globale samarbeidsavtaler (konsortium) om markedsføring og utvikling av lignin
 • Kartlegging av trender innen nye prosesser / teknologier og sluttprodukter
 • Markedsanalyse og strategier  
 • Lignin-teknologier og strategier  
 • Due diligence  
 • Sikkerhetsrådgivning  
 • FEL (Front End Loading) • Konseptuell design  
 • Mulighetsstudier
 • Grunnleggende ingeniørfag  
 • FEED (front-end engineering og design)  
 • Detaljteknikk Prosjektering
 • EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)  
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Byggeledelse og site-oppfølging
 • Nettstedstilsyn  
 • Operasjonell forbedring  
 • Lokale OPEX-tjenester

Tuukka Sormunen - President and Head of Business Area Process Industries Finland
Tuukka Sormunen
President and Head of Business Area Process Industries Finland

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Tuukka Sormunen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.