person welding  materials quality engineering

Maskinteknikk

Vi kan industrielle prosessanlegg

Våre ingeniører innen maskinteknikk har solid erfaring fra anleggsdesign innen industri, energi og infrastruktur og utfører prosjektering på alle typer konstruksjoner, med hovedvekt på industrielle prosessanlegg.

Tilbakemeldingen fra våre kunder er at en god layout og god planlagt logistikk er grunnlaget for å minimere investerings- og driftskostnader og optimalisere vedlikehold.

Vi benytter 3D modeller (AutoDesk Plant 3D, Solid Works, Inventor, AutoCAD, PDMS) knyttet mot databaser med tilhørende tekniske spesifikasjoner som en del av vår arbeidsprosess.

Våre tjenester innen maskinteknikk

Våre tjenester inkluderer prosjektering av rør- og prosessystemer (P&ID’s), fleksibilitetsberegninger av damp- og kondenssystemer (AutoPipe), beregning og konstruksjon av atmosfæriske - og trykktanker og utarbeidelse av layouttegninger og andre nødvendige tegninger, tekniske spesifikasjoner og montasjedokumenter i tillegg til:

• Fabrikk- og avdelingsoppsett
• Logistikk
• Rørprojektering
• 3D-modellering
• Mekanisk konstruksjon
• Maskin
• Beregninger
• FEM
• PED
• Varme Beregninger
• Stress Analysis