eucalyptus wood pulp in pulp industry

Masseindustri

Masseverkene i dag utvikler seg til integrerte bioraffinerier, hvor bruk av alle prosess-sidestrømmer vurderes fra de tidlige designfasene.

Mer enn 60 års erfaring innen bioraffineringsvirksomhet med unik erfaring ved å være involvert i 90% av verdens største massefabrikkdesign

Den globale etterspørselen etter masse skifter og industrien er under press for å levere. Hvilke muligheter kan biobaserte løsninger og allsidigheten i fiber tilby din virksomhet?  

Med nærmere seks tiår innen design og prosjektgjennomføring av masseanlegg tilbyr vi deg dyp prosessteknisk kompetanse. Du får tilgang til unik global innsikt akkumulert fra 400+ store fabrikkprosjekter, slik at du kan overvinne prosjektrisiko og oppnå resultater i hver prosjektfase. Enten du planlegger en ombygging eller trenger en samarbeidspartner for oppføring av en toppmoderne fabrikk, har vi den kompetansen som kreves for å gjennomføre prosjektet fra konseptfase til support ved daglig drift.

Vi tilbyr komplette tjenester fra rådgivning av forretningsstrategier, prosesser og drift, til ingeniør- og prosjektledelsestjenester for komplekse investeringsprosjekter og alle størrelser på ombygging av eksisterende anlegg.

Vi arbeider nær deg for å støtte din daglige drift med vedlikeholds- og driftsforbedringer, og kan bistå med et omfattende nettverk av lokale kontorer som er koblet opp mot vårt globale kompetansenettverk.

Vi gjør det mulig for deg å oppnå optimal effektivitet i livssyklusen, samtidig som du forbedrer driftsytelsen og minimerer miljøavtrykket.

Vi fokuserer også på de strengeste HMS-standardene i alt prosjektarbeidet vårt og har nulltoleranse for ulykker.

Våre nøkkelkompetanser:

  • Massefabrikkteknologi, design og logistikk
  • Masse / Trefibermasse
  • Trehåndtering
  • Produksjonslinjer
  • Bleking med kjemikalier
  • Kjemikalieutvinning
  • Kraftverk og tilleggsoperasjoner (bygninger, infrastruktur, vann osv.)
  • Vi er involvert i 90% av verdens største massefabrikkdesign.