Baltic sea waterfront

Miljøtjenester i Prosessindustri

Økende mengde miljøregler og høyere krav til bærekraft er en økende utfordring for prosessindustrien.

AFRY tilbyr et komplett spekter av tjenester som hjelper deg å oppfylle disse kravene. 

Vi hjelper deg med å optimalisere prosessene og andre operasjoner slik at CO2-fotavtrykket blir minimalt og for å takle klimaendringsutfordringene. Vår dype prosessteknologiforståelse kombinert med fageksperter fra miljørådgivning, sikrer at alle aspekter og faser fra driften blir tatt i betraktning i optimaliseringen. Våre tjenester dekker et bredt spekter av fagområder, og blander sammen en rekke områder av vår kompetanse.

Bevist erfaring i miljøkonsekvensanalyser, tillatelse, miljøtilpasset aktsomhet, naturoppfyllinger og beskyttelse, miljø-, helse- og sikkerhetsrevisjoner (EHS) og forurenset jordforvaltning danner grunnlaget for våre kontinuerlig utviklende miljøtjenester. I løpet av de siste årene har vi bygget et komplett sett med REACH-tjenester for å hjelpe våre kunder med å oppfylle forpliktelsene i EUs REACH-forskrift om kjemikalier. 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.