Gold encrusted grey rock

Mineralforedling

Vi er en partner som tilbyr høy prosessteknisk kunnskap med innovative bærekraftige og kostnadseffektive løsninger innen mineralforedling 

Malm utvinnes og foredles på ulike sett og hver ressurs har ulike egenskaper. Å jobbe tett med gruveselskapene, samt teknologileverandørene, er nøkkelen til å finne og oppnå det optimale resultatet for hver fase i prosessen. Vi er en pålitelig partner for alle parter involvert i gruveindustrien.  

Vi har stor kunnskap innen prosessteknikk og erfaring med å jobbe nær kundene våre som driver deres utvikling innen mineralforedling. Nøkkelen til å oppnå en effektiv og bærekraftig metode for å utvinne, konsentrere og levere mineraler er å forstå hvert enkelt trinn i prosessen. Vi har forståelsen - vi vet hva som skal til for å lykkes på hvert trinn. Gjennom å kombinere en ansvarlig og bærekraftig tilnærming til hvert prosjekt, er vi i stand til å levere et godt balansert resultat til deg i en stadig mer kompleks verden. 

Vi er sterkt engasjert i miljømessige og sosiale påvirkninger, vannforbruk og energieffektivitet, som alle er avgjørende for at prosjektene dine eller endringer i den operative fasen skal lykkes. Dette innebærer at hvert anlegg er designet for å prestere med langsiktige resultater ved å respektere miljømessig bærekraft. 

Våre nøkkelkompetanser: 

  • Alle nivåer av studier for investeringsprosjekter (CAPEX, OPEX) 
  • Helse-, sikkerhets- og miljøstudier, tilstand og MKB-støtte 
  • Tverrfaglige ingeniørtjenester 
  • EPCM (prosjektering, innkjøp, prosjektledelse og byggeledelse) tjenester innen industrielle investeringsprosjekter 
  • Teknisk rådgivning, Ledelseskonsultering, inkludert due diligence og prosessoptimering 

 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Janne Tikka
Head of Mining & Metals, Process Industries Division

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.