Empty plastic bottles for recycling

Plast-Til-Bio Industri

PlasticsToBio - et rimelig, økonomisk bærekraftig konsept og initiativ for å koble plast fra fossiler  

Verden har et stort behov for en bærekraftig løsning på plastproblemet, ikke bare på grunn av den enorme mengden fossilbasert olje som er nødvendig for produksjonen av plast, men også på grunn av de store mengdene plast som daglig havner i naturen.

Verdens plastproblem kan løses! Teknologier er allerede tilgjengelige, men krever oppskalering i antall og størrelse. Til slutt handler det mer om vilje fra myndigheter, selskaper og forbrukere til å få det til. Foruten å løse problemene knyttet til plast og bruken av denne, kan vi gjennomføre omstillingen til biobaserte materialer på en økonomisk levedyktig måte. Fire ting er nødvendig:  

  • Utdanning Opplysning om verdien knyttet til materialgjenvinning  
  • Innsamling av brukt plast og plastprodukter
  • Resirkulering av alle typer og kvalitet av plast
  • Produksjon av tilstrekkelig biobasert råvare til gradvis å erstatte fossile råvarer

Med tiden vil PlasticsToBio konseptet kunne minske CO2-besparelser med 1Gt per år. Våre løsninger - PlasticsToBio - er et initiativ som samler selskaper som er aktive innen oljeraffinering, plastproduksjon, biobaserte råvarer og bioplastprodusenter, avfallshåndtering, teknologiutvikling, gjenvinning og detaljhandel og merkevareeiere; hovedsakelig alle som er klare og motivert til å jobbe med problemløsing av dagens plastrelaterte utfordringer. Konseptet utvikler forretningsmodeller for de ulike aktørene i verdikjeden (fra produksjon til sluttbruker) og skaper løsninger i større skala som f.eks. pantesystemer. Vi har et klart syn på hvordan dette kan implementeres og med hvilke investeringer og tidsplan.  

Våre nøkkelkompetanser:  

  • Konseptutvikling for plastinnsamling
  • Kjemiske, mekaniske og fysiske resirkuleringsteknologier  
  • Biobaserte råvarer og teknologiprosesser for produksjon av råstoff og bioplast  
  • Implementering og gjennomføring av nødvendige investeringer (prosjektering, innkjøp, prosjektledelse og byggeledelse)

Read more about our PlasticsToBio programme

Petri Vasara - Vice President, Management Consulting, Finland
Petri Vasara
Vice President, Management Consulting, Finland

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Petri Vasara

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.