Computer document on desk

Teknisk Rådgivning

Når det er behov for dyp teknisk kunnskap

Selv om du kan ha mange spesialister innen prosessteknologiområdet, kan disse spesialistene fremdeles være for generelle til å håndtere et prosjekt eller en sak som krever spesifikke ferdigheter og kunnskaper i den nyeste teknologien. Det er her vårt tekniske konsulentteam kan hjelpe deg.

Et formål med tekniske konsulenttjenester er å utvikle kvaliteten på prosesser og forbedre konkurranseevnen ved å vurdere effektivitet, kvalitet, miljø, sikkerhet og økonomiske aspekter. Teknisk rådgivning samler kompetansen fra alle våre fagområder. Det dekker prosessteknologispesialister fra alle våre kjernesektorer, ingeniørkonsulenter fra alle ingeniørfag, prosjektledelsesspesialister, helse-, sikkerhets- og miljøspesialister, digitaliseringsspesialister samt andre spesialister på støttefunksjoner. Tjenestene er for eksempel eksperttjenester, tredjepart-tjenester, due diligences, risikovurderinger, optimaliseringsstudier, beregninger, samt konsulenttjenester innen prosess-teknologi og prosess-sikkerhet.