water treatment

Vann- og vannbehandling

Hva er utfordringen i ditt prosjekt?

Uansett om du trenger uavhengig strategisk rådgivning eller en banebrytende designløsning - vi kan levere ditt vannprosjekt.

Vi tilbyr prosjektering, rådgivningstjenester og teknologier for vannforsyning, rensing av avløpsvann og avfallshåndtering og for overvann og flomhåndtering.

Her er noen av tjenestene som vi tilbyr:

• Grunnleggende og overflatevannstudier med modellering
• Vannforvaltning - integrering og styring
• Vannrensingsanlegg og prosesser
• Vannnett, lagring og pumpestasjoner
• Vannressurser

Vi prosjekterer både i 2D og 3D med blant annet følgende dataverktøy: Novapoint, AutoCAD Civil 3D, Focus Civil Tools, VARDAK, G-PROG beskrivelse, EPA SWMM og EPANET.