AFRY press release generic image

Ålesund (Advansia)

Leder gjennomføringen av noen av de største og mest komplekse prosjektene i regionen.

Våren 2023 ble det kunngjort at XPRO blir en del av Advansia. XPRO er spesialister på flerfaglige prosjektadministrative tjenester i bygge- og anleggsbransjen, og har en sterk posisjon innen uavhengig kontroll.

Med oppkjøpet av XPRO har Advansia over 40 erfarne medarbeidere på Nordvestlandet, med kontorer i Molde, Ålesund og Kristiansund.

En betydelig aktør i regionen

Det er høy aktivitet i regionen og det er ventet større investeringer innen samfunnsutvikling og industri- og energisektoren i årene som kommer.

Med bredden vi har i vårt tjenestetilbud og med et sterkt regionskontor på Nordvestlandet har Advansia den nødvendige kapasiteten og kompetansen som trengs for å være en viktig samarbeidspartner i regionen og langs kysten. Vi tilbyr høykompetente rådgivere med faglig tyngde og med lang erfaring fra rådgivnings- og entreprenørsiden i bygge- og anleggsbransjen.

Bred oppdragsportefølje

Vi er ansvarlige for gjennomføringen av noen av de største og mest komplekse prosjektene i regionen.

Vi har blant annet vært involvert i utbyggingen av Campus Kristiansund, nytt operabygg (Normoria) i Kristiansund, Ørsta kultur- og kompetansesenter, nytt landbasert oppdrettsanlegg for Salmon Evolution i tillegg til en rekke helse- og omsorgsprosjekter og oppdrag innen byutvikling.

Advansia

kontakt

Postvegen 13
6018 Ålesund
Norge