Østbanehallen Tomasz Majewski

Østbanehallen – Ø

Et attraktivt og levende byrom med prisvinnende lysdesign i hjertet av Oslo.

Østbanehallen har blitt Oslos nye møtested og et attraktivt og levende byrom med restauranter, cafeer og butikker. Østbanehallen fra 1854 har vært gjennom en omfattende rehabilitering og oppgradering hvor fokus har vært å forene det gamle med det nye. Nye Østbanehallen stod ferdig i 2015. 

Norwegian Lighting Award 2015 

Østbanehallens sentrale blikkfang skapes av en dynamisk pixelvegg bestående av 71 individuelt programmerbare LED-paneler, som gjenskaper himmelens magiske fargekomposisjoner innendørs. 

Lyskonseptet «Soloppgang» tar utgangspunkt i byggets plassering mot øst der solen går opp, og representerer begynnelsen på en ny dag – eller en reise. Hovedbelysningen i hallen består av 450 armaturer og mer enn 6000 dioder. Det buede taket har gjenvunnet sin fordums storhet med dagslyset som faller inn fra sidene og led-lamper i taket får fram styrken og skjønnheten i de mange svillene som går på kryss og tvers i taket. Alle lyspunkter kan styres individuelt, dette gir en fleksibel løsning som kan tilpasses ulike aktiviteter i hallen. Soloppgangen i øst, den blå time og dagslyset som forsterkes med refleksjoner er noen av effektene som tilbys i denne installasjonen. 

Light Bureau har designet og prosjektert lys både ute og inne i Østbanehallen, og vant Norwegian Lighting Award 2015 med lyskonseptet i Østbanehallen. 

Høy kompleksitet med fredet bygg 

AFRY leverte i tillegg til lysdesign et omfattende VVS-anlegg med samtlige anleggstyper inkludert kjøl- og fryserom, gassanlegg og utvendig VA, prosjektering innen elektro og ITB. AFRY var involvert i forprosjektet, detaljprosjektet og hadde ansvar for oppfølging i byggetiden. 

Bygget var fredet og står på nasjonal liste hos Riksantikvaren. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, som fasadeløsning med dekor, eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater skulle opprettholdes. Under prosjekteringen ble det derfor lagt vekt på å oppnå en god integrasjon mellom teknikk og opprinnelig arkitektur. Prosjekteringens kompleksitetsgrad var meget høy da bygningen ikke var planlagt med føringsvolumer som tekniske anlegg krever i dag med det antall og omfang av restauranter som nå er i hallen. 

Fakta 

Oppdragsgiver: ROM Eiendom 
Tidsrom: 2012-2015 
Størrelse: 8 000 m2 
Våre leveranser: Lysdesign og prosjektering (elektro, VVS og ITB) 

 

Foto: Tomasz Majewski