Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Process Industries

Forståelse av hele verdikjeden - fra råvarer til sluttprodukt 

Vi støtter den generelle prosessindustrien og er spesialister innen papir og masse, kjemikalier, biobaserte løsninger og bioraffinering, gruvedrift, metaller og mat, samt andre deler av prosessindustrien. Vår globale tilstedeværelse, kombinert med en lokal tilstedeværelse, gjør oss til den perfekte partner i prosessindustrien. Hele prosessindustrien søker og utvikler løsninger for å håndtere fremtidens utfordringer knyttet til generell ressurseffektivitet og bærekraft.

For å lykkes med disse utfordringene kreves det nye løsninger. Vi er drevet av våre kunders utfordringer med å levere nye innovative bærekraftige løsninger innen digitalisering, bærekraft, ressurs- og produksjonseffektivitet, og ikke minst miljø, helse og sikkerhet. Vårt tjenestetilbud dekker hele verdikjeden innen prosessindustri og hele livssyklusen for kundenes drift og prosjekter. Vi er en partner for våre kunder i alt fra tidlige strategiske utviklingsfaser til prosjektenes implementering av små og store investeringsprosjekter, etterfulgt av støtte i driften av anlegget. Vår unike kombinasjon av spisskompetanse innen prosessteknologi og tverrfaglig teknisk ekspertise gjør at vi kan gi kundene våre spesifikk merverdi i alle typer studier, implementering og daglig drift. Våre spesialister innen prosessteknologi, automatisering, rørdesign og andre områder har kompetansen som kreves for å muliggjøre bærekraftige næringer og prosesser for fremtiden. 

Våre nøkkelkompetanser: ​​​​​​

 • Prosjektledelse og prosjektgjennomføring 
 • Ingeniørtjenester innen alle disipliner  
 • Teknisk rådgivning 
 • Prosess, mekanisk og piping 
 • Planlegging og annen prosjekttjeneste 
 • Prosesskompetanse og prosessdesign 
 • Industrielle bygninger og anlegg 
 • Elektro, instrumentering og automasjon 
 • Mekanisk og rørdesign 
 • Vann, avløp og infrastruktur 
 • Byggeledelse og igangsetting 
 • Industriell digitalisering 
 • 3D Skanning, fotogrametri og dronefotografering 
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 • Bærekraftige løsninger for industri 
 • CE-merking og maskinsikkerhet 
 • Infrastruktur og logistikk 
 • Energiledelse, masse- og energibalanser 

 

Jon Julsen
Direktør Process Industries Norge

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Nicholas Oksanen
Executive Vice President and Head of Division Process Industries

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Du kan også være interessert i?