Man and woman at desk working

Retningslinjer og prosesser

AFRY har som ambisjon å ivareta en vellykket, langsiktig og bærekraftig utvikling både for våre kunder, oss og samfunnet

Fundamentet som understøtter denne ambisjonen er våre retningslinjer innen kvalitet, miljø, helse og sikkerhet. Disse er i samsvar med all relevant lovgivning, og våre egne og kunders krav og forventninger. 

Kvalitetsstyring 

Vi møter kundenes kvalitetskriterier gjennom en systematisk tilnærming. Våre medarbeideres kompetanse er under stadig utvikling slik at vi sammen med våre kunder kan produsere de beste løsningene. Den kontinuerlige forbedringen av arbeidsprosedyrene sikrer mest mulig optimal kvalitetsstyring. 

Miljøledelse 

Miljø er en av de største utfordringene i vår tid. Å være i front innen teknologisk utvikling innebærer et stort ansvar i forhold til miljø. Vi sørger vi for at miljøbevisstheten er en del av bedriftens DNA og f.eks. ved å overvåke de totale CO2-utslipp fra virksomheten vår. I vår daglige drift er ambisjonen at forbruket av energi og naturressurser alltid skal være på den mest økonomiske og effektive måten. 

Helse- og sikkerhetsstyring 

Våre ansatte er vår viktigste og største kapital. Derfor er en proaktiv systematisk tilnærming angående helse og sikkerhet en selvfølge. Det er viktig å ha et nøyaktig bilde av hva som må til for et sunt og trygt arbeidsmiljø til enhver tid. For å oppnå dette, samarbeider selskapets representanter og medarbeidere for å utarbeide risikovurderinger i hver forretningsenhet. Medarbeiderundersøkelser overvåker arbeidsmiljøet for å identifisere forbedringer som er nødvendige for at alle våre ansatte skal ha den optimale arbeidsplassen. 

Retningslinjer i AFRY 

AFRY har en rekke retningslinjer knyttet til bærekraftig arbeid. Vår Code of Conduct er en samling av regler og retningslinjer som danner grunnlaget for våre aktiviteter og forhold til kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessegrupper. Den gjelder både for ansatte og styret. 

Etiske retningslinjer 

AFRYs Code of Conduct beskriver våre verdier og hva som anses som etisk arbeidspraksis. Den skisserer de generelle retningslinjene som ligger til grunn for våre aktiviteter og forhold til våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og andre interessegrupper. 

Bærekraft 

AFRYs retningslinjer for bærekraft fastlegger kriteriene som skal vurderes og evalueres sammen med selskapets kommersielle muligheter før forretningsprosessen påbegynnes. Den er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact, som gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon. 

Varsling 

Retningslinjene beskriver hva som skal gjøres hvis en medarbeider har grunn til å mistenke uregelmessigheter eller feil i AFRYs virksomhet, og om det ikke er mulig å rapportere situasjonen eller om en rapport blir ignorert. 

Likestilling 

Retningslinjene for likestilling i AFRY forklarer grunnlaget for likebehandling, uansett kjønn, etnisitet, alder, religion eller seksuell orientering. 

Helse- og sikkerhet 

AFRY forplikter seg til å sørge for et arbeidsmiljø som er trygt og godt for alle sine ansatte, partnere og andre interessegrupper. 

Partnerkriterier 

Retningslinjer for AFRYs partner-kriterier forklarer hvordan forretningspartnere, inkludert leverandører, underentreprenører, joint venture-partnere og agenter, alltid må informeres og gjøres oppmerksom på konsernets forpliktelser og forventninger i tråd med AFRYs forretningsvirksomhet og retningslinjer.