Abstract outline of grey map with yellow detailing

AFRY-kontoret i Trondheim

Oppdraget innebærte en totalrenovering av AFRY-kontoret innvendig. Alle fag og prosjektledelse ble utført av AFRY, med AFRY Ark Studio som arkitekt og interiørarkitekt.

Kontorløsningen er prosjektert som aktivitetsbasert kontor/ABK, med en tverrfaglig akse langs med byggets 70 meter. Dette er et tydelig grep for å samle trafikk på en side av bygget og å sile trafikken til rolige soner på byggets andre langside.

Bilde av fellesareal på afry-kontoret
Bilde av kjøkkenområde på afry-kontoret
Bilde av spisegruppe på afry-kontoret
Bilde av arbeidssone på afry-kontoret
Bilde av garderobe på afry-kontoret
Bilde av gang på afry-kontoret
Bilde kontorplass på afry-kontoret
Bilde av sittegruppe på afry-kontoret
Bilde av fellesareal på afry-kontoret
Bilde av kjøkkenområde på afry-kontoret
Bilde av spisegruppe på afry-kontoret
Bilde av arbeidssone på afry-kontoret
Bilde av garderobe på afry-kontoret
Bilde av gang på afry-kontoret
Bilde kontorplass på afry-kontoret
Bilde av sittegruppe på afry-kontoret

Videre er prinsippet ”ringer i vann” tydelig i begge plan. Illustrasjonene nedenfor viser soneprogram for plan 3, hvor Allmenningen er det røde ankomstpunktet. Her er det mer trafikk og lyd, mens det blir roligere mot endene av bygget.

Det er lagt vekt på høy variasjon i arbeidssoner og støtterom. Den tverrfaglige aksen skal stimulere til arbeid på tvers av avdelinger og oppheve silotenkning innenfor virksomhetene som flytter sammen. Vi har også bevisst redusert antall lukkede møterom og bruker den åpne tverrfag-lige sonen som aktivt møtested. Allmenningen viser seg godt egnet til større samlinger og foredrag og stimulerer tydelig til fellesskap på tvers.

Bilde av arbeidsareale på afry-kontoret

Lokalene er løst med mye gjenbruk, noe vi er stolt av. Hvordan man skal benytte farger og materialer for at helt brukbare bøkebord fungerer fint er en miljøholdning vi som interiørarkitekter ofte møter.

Kontakt oss

Urd Schjetne - Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Urd Schjetne

Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Kontakt Urd Schjetne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.