Train on a railway

Bane NOR - Asset Management Prosjekt

Med den nye jernbanereformen og strategiske valg Bane NOR har tatt, kreves det store endringer i organisasjonen og prosesser. Bane NOR har etablert selskapet Spordrift som utfører deler av vedlikeholdet på infrastrukturen.

Vedlikeholdet skal fra 2021 konkurranseutsettes og Bane NOR må profesjonalisere seg og bli en eier og forvalter av infrastrukturen som legger vedlikeholdet ut på anbud. For å kunne styre eiendelene og vedlikeholdsprosessen til infrastrukturen, har Bane NOR bestemt å implementere Asset Management organisasjon, prosesser og utnytte sitt EAM (Enterprise Asset Management) system for den nødvendige kontrollen og oppfølgningen av eiendelene.

Prosjektet tar for seg komplekse endringer i en eksisterende organisasjon. AFRY har bistått Bane NOR med å implementere en Asset management organisasjon. Maximo Asset Management prosjektet er et av initiativene som skal hjelpe Bane NOR med å optimalisere vedlikeholdsprosessen og de integrerte prosessene. Dette gjøres blant annet ved å utnytte deres vedlikeholdssystem (IBM Maximo) som et ledd i å realisere en Asset Management og ERP-løsning som skal sørge for at hele verdikjeden og de tilknyttede prosessene innen vedlikehold og forsyning med tilhørende økonomistyring er optimale.

Picture of a moving train

Prosjektledere og analytikere i AFRY har bidratt med å utvikle kryssfunksjonelle forbedringsinitiativer i Bane NOR sin organisasjon i tillegg til rådgivning for å sikre en effektiv implementasjon av asset management organisasjonen og prosessene. AFRY er representert i styringsgruppene for programmet for å sikre god programforankring.

Fakta

Kunde: Bane NOR
Tidsrom: 2019 - Pågående
Produkt: Asset management organisasjon, prosesser og fult utnyttet EAM system (IBM Maximo)
Våre leveranser: prosjektledelse, rådgivning og analyse

 

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International
Kim Hansen
Leder Asset Management Systems International

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.