Abstract outline of grey map with yellow detailing

BEYONDER

Prosjektet omfatter et fullskala produksjonsanlegg for elektriske battericeller lokalisert på Vestlandet.

Med sitt 800.000 m2 bruttoareal vil anlegget bli den største fabrikkbygningen i Nord-Europa. Prosjektets funksjonelle omfang og tekniske kompleksitet krever en integrert designtilnærming der arkitektur, struktur og rom blir vevd inn i et helhetlig fabrikkcampus.

Illustration of the facility

Prosjektet ligger i et naturområde preget av store variasjoner i terrenget. En av hovedutfordringene var å få integrert fabrikken i eksiterende omgivelser. Arbeider omfatter pre-engineering tjenester, tomtevurdering, romprogram. arkitektonisk konseptutvikling og planprosess.

illustration of the landscape around the facility
illustration of the view from the facility
sketch of the building
sketch of the building
sketches of the building
illustration of the landscape around the facility
illustration of the view from the facility
sketch of the building
sketch of the building
sketches of the building

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.