Abstract outline of grey map with yellow detailing

Bodø/Glimt stadion

Etter flere tiår på Aspmyra stadion skal Bodø/Glimt nå bygge ny stadion som skal romme både byens eliteserielag i fotball, andre idretter, organisasjoner og arrangementer.

Målet er at stadion skal bli et samlingspunkt for fremtidens kultur og idrettsliv i Bodø. AFRY Ark Studio har sammen med Advansia fått ansvar for å lede konseptutredning av den nye stadioen.  

ARK STUDIO PROJECT Bodø/Glimt

Bodø står foran en spennende urban transformasjon i forbindelse med flytting av hovedflyplassen. Byen er også utpekt som den Europeiske kulturhovedstaden i 2024.

Byggingen av Bodøs nye Storstue beskrives som et foregangsprosjekt som skal inspirere og bidra til god by- og samfunnsutvikling. Stadion skal nemlig bli en sosial møteplass og arena for barn, ungdom og voksne, gjennom å huse større kulturarrangementer og aktiviteter for næringsliv og innbyggere i Bodø og omegn.

Stadion vil også sikre økt tilskuerkapasitet enn på Aspmyra, og vil kunne romme inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen.

ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT

Forretningsidé og arkitektonisk konsept

AFRY Ark Studio bistår Bodø/Glimt med utviklingen av forretningsideen og det arkitektoniske konseptet for stadion. Konkret omhandler dette arbeidet utredning av tomtevalg og romutforming.

Prosjektet har også høye miljøambisjoner med tanke på materialbruk, energiforsyning og funksjonell innehold. Planen er å senke stadion ned i grunnen for at den skal kunne gli inn i landskapet på en naturlig måte. For å optimalisere energiflyt og redusere forbruk, skal fornybare energikilder, lagring og intelligent styringssystemer også implementeres.

En sirkulærøkonomisk drift

Målet er at arenaen skal være selvforsynt på strøm og varme i daglig drift av flere idrettsanlegg, utenom kampdager for Bodø/Glimt. Ombruk av overflatemateriell som gulv, vegger, panel, vinduer og dører fra andre lokale rivingsprosjekter tas i bruk for å redusere materialbehovet og CO2-avtrykket ved både produksjon og transport.

Målet er at den nye storstua skal være ferdig høsten 2024 eller våren 2025.

Kontakt oss

Ole Knagenhjelm Lysne - Studioleder Oslo

Ole Knagenhjelm Lysne

Studioleder Oslo

Kontakt Ole Knagenhjelm Lysne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.