Boliden Odda

Boliden Odda

Utvidelse av sinkverk dobler den bærekraftige produksjonen av sink

Boliden er et svensk gruve- og metallindustrikonsern som er den tredje største produsenten av kobber i verden, og den nest største produsenten av sink i Europa. Selskapet eier smelteverk i både Sverige, Finland, Irland og Odda i Norge. Boliden er nå i gang med å utvide smelteverket i Odda. Prosjektet beskrives som en av de største investeringene i selskapets historie.

Boliden satser tungt på bærekraftig utvikling, og med utvidelsen av sinkverket i Odda vil selskapet kunne doble den bærekraftige produksjonen av sink. Sink er et av de mest brukte metallene i verden, og viktig for utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Metallet brukes blant annet i bygninger, infrastruktur og bilindustrien. Den økte bevisstheten om bærekraft krever også at sink produseres på en mest mulig klimaeffektiv og bærekraftig måte.

Boliden Odda
Boliden, Odda

Redusert karbonutslipp på 15 prosent

I dag har sinkverket i Odda en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn sink. Utvidelsen vil føre til at Boliden i fremtiden kan produsere 350.000 tonn sink i året. Den totale investering utgjør til sammen 700 millioner euro, og utvidelsen inkluderer blant annet en ny røsteovn, nytt svovelsyreanlegg og elektrolysehall. Til sammen vil investeringen bidra til å redusere de allerede lave karbonutslippene fra fabrikken med 15 prosent.

Positive ringvirkninger for Ullensvang kommune

Boliden Odda har rundt 330 årsverk, og utvidelsen vil bidra til en betydelig økning i antall arbeidsplasser i Ullensvang kommune. Konkret er det snakk om en utvidelse på 60-70 nye årsverk. I tillegg vil prosjektet i seg selv sende hundrevis av nye arbeidstakere til Ullensvang i årene som utbyggingen pågår. Dette vil ikke nødvendigvis utløse mange nye arbeidsplasser i kommunen, men tilstedeværelsen vil være positiv for annet næringsliv i Odda i perioden.

Boliden Odda 2
Boliden, Odda

Hovedpartner i utvidelsen

AFRY er hovedpartneren til Boliden i forbindelse med utvidelsen av sinkverket. Oppdraget inkluderer detaljprosjektering, prosjekt og byggeledelse, HMS tjenester og prosjektanskaffelsesstøtte gjennom hele prosjektet.

Prosjektet skal forbedre energieffektiviteten, og det skal kun brukes fossilfri elektrisitet og bærekraftig teknologi i produksjonsfasene. De fleste produksjonslokalene skal utvides, og produksjonsprosessene skal moderniseres gjennom økt digitalisering og automatisering. Bolidens løsning for avfallshåndtering skal også utvides.

Utvidelsen av fabrikken i Odda er planlagt å være fullført innen utgangen av 2024.

Fakta

Oppdragsgiver: Boliden
Tidsrom: 2022-2024
Sted: Odda
Våre leveranser: Detaljprosjektering, prosjekt og byggeledelse, HMS tjenester og prosjektanskaffelsesstøtte gjennom hele prosjektet